Gyldig fra

Brugerundersøgelse: placering af planlagte servicevinduer for toldsystemer

Vi forsøger at placere servicevinduerne, så de er til mindst mulig gene for din virksomhed. Derfor vil vi gerne tage dig med på råd om, hvornår servicevinduer skal placeres.

Den løbende drift af toldsystemerne kræver, at Toldstyrelsen kan gennemføre såkaldte servicevinduer, hvor vi kortvarigt tager systemerne ud af drift, så vi kan vedligeholde og opdatere dem. Planlagte servicevinduer varsles på Driftmeddelelser og status på toldsystemer på skat.dk.

Vi forsøger at placere servicevinduerne, så de er til mindst mulig gene for virksomhederne. Det er vigtigt for os, at import og eksport kan foregå så effektivt og smidigt som muligt. Vi vil derfor gerne tage dig med på råd om, hvornår servicevinduer skal placeres, og vi iværksætter nu en høring, hvor du kan tilkendegive, hvornår din virksomhed ønsker et servicevindue placeret.

Klik ind på vores brugerundersøgelse om placering af servicevinduer, og tilkendegiv dine ønsker.

I brugerundersøgelsen vil du blive bedt om for hver ugedag at angive et passende tidspunkt inden for nogle fastlagte tidsintervaller.

Vi skal have modtaget dit svar senest 26. august 2019. På forhånd tak for hjælpen.

Resultatet af høringen vil blive drøftet på et møde i Toldkontaktudvalget 11. september 2019. Læs evt. mere om Toldkontaktudvalget.