Gyldig fra

Certifikatkoder ved eksport til Rusland

I forbindelse med restriktionerne for eksport til Rusland af visse varer og teknologier er der integreret en ny toldordning med tilhørende certifikatkoder i TARIC. Læs mere om restriktionerne i en tidligere nyhed. 

Eksportrestriktionerne er integreret i TARIC med toldordningen 767 – Kontrol med udførsel. Til toldordningen er der knyttet følgende nye certifikatkoder, som skal angives i eksportangivelsens rubrik 44.5: 

  • Y987: Forbuddene i artikel 2.1 og 2a.1 i Rådets forordning (EU) nr. 2014/833 finder ikke anvendelse (se undtagelserne i artikel 2.3 og 2a.3). Koden anvendes i forbindelse med eksport af dual use- og militærprodukter. 
  • Y990:  Udførselstilladelse i henhold til artikel 2.4, 2a.4 og 2b.1 i Rådets forordning (EU) nr. 2014/833. Koden anvendes i forbindelse med eksport af dual use- og militærprodukter. 
  • Y991:  Forbuddene i artikel 2.1 og 2a.1 i Rådets forordning (EU) nr. 2014/833 finder ikke anvendelse (se kontraktlige undtagelser i artikel 2, stk. 5, art. 2a, stk. 5). Koden anvendes i forbindelse med eksport af dual use- og militærprodukter. 
  • Y992: Udførselstilladelse eller nødstilfælde i henhold til artikel 3b, stk. 4, i Rådets forordning (EU) nr. 2014/833. Koden anvendes i forbindelse med olieraffineringsprodukter. 
  • Y993: Forbuddene i artikel 3b, stk. 1, i Rådets forordning (EU) nr. 2014/833 finder ikke anvendelse (se kontraktlige undtagelser i artikel 3b, stk. 3. Koden anvendes i forbindelse med olieraffineringsprodukter. 
  • Y994: Forbuddene i artikel 3c, stk. 1, i Rådets forordning (EU) nr. 2014/833 finder ikke anvendelse (se kontraktlige undtagelser i artikel 3c, stk. 5). Koden anvendes i forbindelse med eksport af luftfarts- og rumprodukter. 
  • Y995: Andre varer end dem, der er omfattet af forbuddene i artikel 2.1 og 2a.1 i forordning (EU) nr. 833/2014. Koden anvendes i forbindelse med eksport af dual use- og militærprodukter. 
  • Y996: Andre varer end dem, der er omfattet af forbuddene i artikel 3b, stk. 1, i forordning (EU) nr. 833/2014. Koden anvendes i forbindelse med olieraffineringsprodukter. 

Restriktionerne er i første omgang integreret i TARIC på 4-cifret niveau. EU-Kommissionen vil hurtigst muligt ændre integrationen, så restriktionerne bliver på 6- eller 8-cifret niveau. 

Få overblikket 

I tabellen herunder finder du henvisninger til relevant artikel eller stk. i forordningen samt certifikatkoder i TARIC. Hvis cellen er tom, er der ikke nogen gældende bestemmelse. Det bilag, der omtales i fodnoten, finder du i ændringsforordningen.

Eksempel: 2.3 henviser til forordningens artikel 2, stk. 3. Y987 er certifikatkoden for, at varen er undtaget i henhold til dual use-ordningen. 

 

Forbud

 

 Undtagelser

Tilladelser/autorisationer

 

 

Undtagelser som følge af kontraktlige aftaler

 

Dual use

2.1  

Y995  

 2.3  

Y987  

2.4, 2a.4, 2b.1*  

Y990  

2.5 , 2a.5 ophører 30. april 2022  

Y991  

Militære forbedringer 

2a.1  

Y995  

 2a.3  

Y987  

2.4, 2a.4, 2b.1*  

Y990  

2a.5 ophører 30. april 2022  

Y991  

Olieraffinering 

3b.1  

Y996  

3b.4**  

Y992

 

3b.3 – ophører 27. maj 2022  

Y993  

Luftfarts- og rumindustri 

3c.1    

3c.5 – ophører 28. marts 2022  

Y994 

* Tilladelser i henhold til denne artikel kan kun gives, hvis varerne er bestemt til enheder, der er opført i bilag IV i ændringsforordningens bilag III.
** I nødstilfælde kan der eksporteres uden forudgående tilladelse.

Har du spørgsmål? 

Kontakt Toldstyrelsen på telefon 72 22 12 02.