Gyldig fra

Certifikatkoder ved import fra og eksport til Donetsk og Luhansk

Få overblik over, hvilke certifikatkoder du skal bruge i toldangivelsen ved import fra og eksport til Donetsk eller Luhansk.

I forbindelse med import- og eksportrestriktionerne for områderne Donetsk og Luhansk i Ukraine er der integreret nye toldordninger med tilhørende certifikatkoder i TARIC. Læs mere om restriktionerne i en tidligere nyhed. 

Her kan du læse mere om, hvornår du skal bruge hvilke certifikatkoder i toldangivelsen. 

Import fra områderne 

For import er toldordningen 762 – Kontrol med indførsel indført i TARIC. Til ordningen er der knyttet følgende certifikatkoder: 

 • Y983: Forbuddene i artikel 2.1 og 4.1 i Rådets forordning (EU) 2022/263 finder ikke anvendelse (se undtagelserne i artikel 2.2 og 4.3). 
 • Y984: Varer, der ikke har oprindelse i eller er bestemt for områderne Donetsk og Luhansk. 
 • N954: Varecertifikat EUR.1. 

Import: Hvilken certifikatkode skal du bruge? 

Du vælger certifikatkode alt efter situationen: 

 • Hvis varen ikke har oprindelse i Donetsk eller Luhansk:
  Angiv Y984 i rubrik 44.2. Hvis du ønsker præferencetoldbehandling, skal du angive N864 eller N954 i rubrik 44.4.
   
 • Hvis varen har oprindelse i Donetsk eller Luhansk, og du ønsker præferencetoldbehandling:
  Så er det et krav, at du har et EUR.1-certifikat. Du kan ikke anvende fakturaerklæring. Angiv N954 i både rubrik 44.2 og rubrik 44.4.
   
 • Hvis varen har oprindelse i Donetsk eller Luhansk, men ikke er omfattet af importforbuddet (dvs. hvis varen opfylder betingelserne i forordningens artikel 2.2 og 4.3 om, at kontrakten er indgået før 23. februar 2022):
  Angiv Y983 i rubrik 44.2. 
 • Hvis varen har oprindelse i Donetsk eller Luhansk og ikke opfylder betingelserne i artikel 2.2 og 4.3:
  Så er der importforbud. 

Eksport til områderne 

For eksport er toldordningen 767 – kontrol med udførsel indført i TARIC. Til ordningen er der knyttet følgende certifikatkoder: 

 • Y983: Forbuddene i artikel 2.1 og 4.1 i Rådets forordning (EU) 2022/263 finder ikke anvendelse (se undtagelserne i artikel 2.2 og 4.3). 
 • Y984: Varer, der ikke har oprindelse i eller er bestemt for områderne Donetsk og Luhansk. 
 • Y985: Udførselstilladelse i henhold til artikel 7 i Rådets forordning (EU) 2022/263. 

Eksport: Hvilken certifikatkode skal du bruge? 

Du vælger certifikatkode alt efter situationen: 

 • Hvis varen ikke skal eksporteres til Donetsk eller Luhansk:
  Angiv Y984 i rubrik 44.5.
   
 • Hvis varen skal eksporteres til Donetsk eller Luhansk, men ikke er omfattet af eksportforbuddet (dvs. hvis varen opfylder betingelserne i forordningens artikel 2.2 og 4.3 om, at kontrakten er indgået før 23. februar 2022):
  Angiv Y983 i rubrik 44.5. 
 • Hvis varen skal eksporteres til Donetsk eller Luhansk og er omfattet af eksportforbuddet, men har en udførselstilladelse:
  Angiv Y985 i rubrik 44.5.
   

Har du spørgsmål? 

Kontakt Toldstyrelsen på telefon 72 22 12 02.