Gyldig fra

Deltag i arbejdsgruppe om systemintegration af H7

Toldstyrelsen og Udviklings- og Forenklingsstyrelsen inviterer relevante virksomheder til at deltage i en arbejdsgruppe om systemintegration af det reducerede datasæt (kaldet H7), der er en del af de kommende toldprocedurer for angivelse af visse sendinger af lav værdi.

Fra udgangen af 2020 skal der betales moms af alle varer, der importeres fra lande uden for EU, og alle varer skal ledsages af en elektronisk toldangivelse. H7 er et tilbud til udvalgte virksomheder om en forenklet toldangivelse.

Deltagelsen i arbejdsgruppen er for virksomheder, der udvikler software til H7-angivelser, og for kurér- og postvirksomheder, der laver H7-angivelser.

Formålet med arbejdsgruppen er at skabe de bedst mulige betingelser for en vellykket implementering af første release i det kommende importsystem Declaration Management System (DMS) Import, hvori det reducerede datasæt (H7) indgår.

Etableringen af arbejdsgruppen er en del af en række møder, hvor virksomhederne ind-drages i udviklingen af DMS Import. På første møde vil arbejdsgruppen blive etableret. Efterfølgende fortsætter en række arbejdsmøder frem til årsskiftet, hvor de nye momsregler træder i kraft, og hvor muligheden for at anvende et reduceret datasæt skal være implementeret.

Tid og sted

Pga. COVID-19 afholdes mødet virtuelt.

Mødet bliver afholdt onsdag den 20. maj 2020 kl. 10-10.45 som webinar.

Indhold på mødet:

 • Introduktion til arbejdsgruppen
 • Processen frem til, at DMS Import-løsningen er kendt
 • Information om afklarende spørgsmål, der udsendes efter mødet
 • Afklaring af kontaktpersoner og mødeform.

De afklarende spørgsmål skal bruges til at igangsætte de efterfølgende arbejdsmøder, så møderne dækker din virksomheds informationsbehov. Spørgsmålene afdækker blandt andet virksomhedens forventede brug af løsningen, volumen og processen for anvendelse. Desuden omhandler de andre systemer, som har relation til H7, fx Manifest og det nye system til moms ved salg til private i EU.

Når virksomhedernes input er modtaget, vil vi invitere til løbende arbejdsmøder.

Tilmelding

Tilmelding skal ske senest mandag den 18. maj 2020 på eutk.sek@toldst.dk. Du er velkommen til at tilmelde flere deltagere fra din virksomhed.

Skriv følgende oplysninger i mailen for alle deltagere:

 • Navn
 • Stilling
 • Mailadresse
 • Virksomhed og kategori:
  • Virksomhed, der udvikler H7-løsning selv
  • Virksomhed, der udvikler H7-løsning til andre
  • Kurérvirksomhed
  • Post
  • Andet

Baggrund for krav om toldangivelser på alle varer

Bagatelgrænsen for moms på 80 kr. afskaffes ved udgangen af 2020. Det sker for at skabe lige konkurrence mellem e-handelsvirksomheder henholdsvis i EU og uden for EU og for at forenkle angivelses- og opkrævningsprocessen for moms.

Fra 2021 skal der betales moms på importerede varer fra lande uden for EU uanset værdi. Derudover er der krav om, at alle varer i den forbindelse, uanset værdi, skal ledsages af en elektronisk toldangivelse.

Det reducerede datasæt (H7) er et tilbud om en enklere toldangivelse for virksomheder, som også er registreret i systemet til moms ved salg til private i EU.