Gyldig fra

Den kommende toldangivelsesløsning til import udskydes

Den kommende toldangivelsesløsning rummer både import, eksport og EU-forsendelse i én og samme løsning. Den del, der rummer import, udskydes ud over den forudsatte frist 31. december 2022, men danske virksomheder skal fortsætte med at anvende det eksisterende system.

Toldstyrelsen tog 1. juli 2021 første del af den nye toldangivelsesløsning til import i brug. Tidsfristerne for udviklingen af de nye it-systemer på toldområdet har længe været under pres, og man tager nu konsekvensen af de stramme tidsplaner ved at udskyde idriftsættelsen af den kommende toldangivelsesløsning til import ud over den forudsatte frist 31. december 2022. Beslutningen er taget, for at Toldstyrelsen og Udviklings- og Forenklingsstyrelsen kan fokusere på at nå en række kritiske EU-frister i udviklingen af nye systemer til eksport og EU-forsendelse. 

Udskydelsen får ikke betydning for import af varer til Danmark 

Det er vigtigt at understrege, at udskydelsen ikke får betydning for importen af varer til Danmark, da det eksisterende importsystem vil blive anvendt.  

– Vi er i gang med at justere planen for udviklingen, og så snart planen er klar, melder vi mere ud om, hvornår den nye toldangivelsesløsning til import vil blive taget i brug, siger Jan Højgaard Funder, der er stabsdirektør i Toldstyrelsen.

En stor og kompleks opgave  

Krav fra EU betyder, at ca. 20 af de eksisterende it-systemer på toldområdet skal udskiftes med andre systemer inden udgangen af 2025. Udskiftningen sker for at digitalisere og harmonisere toldprocesserne i EU og for at skærpe kontrollen af de varer, der hver dag krydser de europæiske grænser. 

Har du spørgsmål? 

Hold dig orienteret i Toldstyrelsens nyhedsbrev og på toldst.dk/nyesystemer. 

Kontakt Toldstyrelsen på telefon 72 22 12 02.