Gyldig fra

Er dine varer omfattet af eksportkontrol? Udfyld angivelsen korrekt

Hvis du eksporterer varer, der er omfattet af eksportkontrol, skal du være særligt opmærksom, når du angiver varerne.

Når du som eksportør eller speditør udfylder eksportangivelsen, skal du være opmærksom på, at varerne kan være omfattet af FN-sanktioner, EU-restriktioner mv. Hvis det er tilfældet, er varerne underlagt eksportkontrol. Selv om langt de fleste af disse varer er ganske harmløse, kan der også være tale om varer med dobbelt anvendelse (de såkaldte dual use-varer). 

Toldstyrelsen oplever jævnligt, at eksportangivelser for varer, der er omfattet af eksportkontrol, enten har forkerte certifikatkoder, mangler certifikatkoder eller mangler en angivelse af eksporttilladelsen fra Erhvervsstyrelsen eller andre myndigheder.

Her har vi samlet nogle gode råd til dig, der eksporterer varer, der er omfattet af eksportkontrol – og dig, der angiver varerne på vegne af en anden virksomhed. 

Vær generelt opmærksom på at angive korrekt

Det er en god ide at starte med at overveje, hvordan du i det daglige sikrer, at toldangivelsen generelt bliver udfyldt korrekt og med de rigtige certifikatkoder – hvem har det udførende ansvar i din virksomhed?

Hvis en speditør angiver varerne på din virksomheds vegne, er det altid hensigtsmæssigt at bevare en tæt og jævnlig dialog, så der ikke opstår uklarheder og misforståelser. 

Tjek, om dine varer er omfattet af eksportkontrol 

Du bør jævnligt kontrollere, om de varer, du eksporterer, er omfattet af eksportkontrol, og om der er særlige betingelser knyttet til de lande, du eksporterer til. Hvis du fx eksporterer varer med dobbelt anvendelse eller varer, der er omfattet af andre sanktioner, skal du have en eksporttilladelse.  

Brug Toldtariffen (TARIC) 

Via Toldtariffen (TARIC) kan du undersøge, om varekoden for den pågældende vare er omfattet af eksportkontrol, og hvad det i så fald indebærer. Det er vigtigt, at både eksportør og speditør er bekendt med det og efterlever reglerne. 

Hvis din vare er omfattet af eksportkontrol, kan du ved hjælp af Toldtariffens (TARIC’s) fodnoter til ordningen finde et link til den forordning, der oplister de specifikke produkter. Hvis din vare svarer til den produktbeskrivelse, der er anført her, skal du have en eksporttilladelse og angive tilladelsen i eksportangivelsen.

Hvis din vare ikke svarer til produktbeskrivelsen, kan du eksportere uden eksporttilladelse. Det skal du dog aktivt erklære ved at angive den korrekte Y-kode i eksportangivelsen. Denne kode finder du i TARIC.

Læs Toldstyrelsens vejledninger

Du kan finde hjælp i Toldstyrelsens vejledninger om varer, der er omfattet af eksportkontrol, og om, hvordan du angiver og tariferer varerne korrekt.  

Læs vejledningen på skat.dk om varer, der er omfattet af eksportkontrol. 

Læs vejledningen på skat.dk om dual use-varer.

Få mere at vide

Læs mere på Erhvervsstyrelsens side om eksportkontrol, hvor du også finder vejledning om interne compliance-programmer (ICP), der kan hjælpe dig med at overholde EU’s eksportkontrolregler. 

Har du spørgsmål? 

Kontakt Toldstyrelsen på telefon 72 22 12 02.