Gyldig fra

EU-Kommissionen har lempet kravene til fremlæggelse af oprindelsescertifikater under COVID-19-krisen

Flere EU-lande og handelspartnere oplever som følge af COVID-19-situationen problemer med at fremlægge originale oprindelsescertifikater (EUR.1-, EUR-MED- og A.TR-certifikater). Derfor er kravene blevet lempet.

COVID-19-situationen har medført, at virksomheder i flere EU-lande og handelspartnere har svært ved at fremlægge originale oprindelsescertifikater. Derfor har EU-Kommissionen foreslået, at EU-landene lemper kravene til oprindelsescertifikater under COVID-19-krisen. Det fremgår af EU-Kommissionens meddelelse.

Det er en forudsætning for at anvende de lempede regler, at virksomhederne efter COVID-19-krisen kan indhente det originale oprindelsescertifikat.

EU-Kommissionens forslag omfatter, at følgende accepteres:

  1. En fysisk eller elektronisk kopi af det originale certifikat, som er underskrevet og stemplet af de kompetente myndigheder efter de gældende regler. Med elektronisk menes enten et skannet eller et online tilgængeligt oprindelsescertifikat.
  2. Et fysisk eller elektronisk oprindelsescertifikat eller en kopi af certifikatet, som ikke er underskrevet og stemplet af de kompetente myndigheder, som det normalt kræves, men i stedet er underskrevet digitalt af de kompetente myndigheder.

  3. Ufuldstændige certifikater kan kun accepteres, hvis toldmyndighederne i importlandet på anden vis kan undersøge certifikatets udstedelse og ægthed (fx gennem en bekræftelse fra eksportlandets toldmyndighed).

Undersøg lempelserne i det enkelte land

EU-Kommissionens forslag til lempelser er valgfrie for hver enkelt EU-land og handelspartner. Det er derfor vigtigt at undersøge, hvilke lempelser den enkelte part accepterer.

EU-Kommissionens hjemmeside finder du oversigter over, hvilke lempelser de enkelte EU-lande, Pan-Euro-Middelhavslande og handelspartnere accepterer.

Sådan forholder Danmark sig til lempelserne

Danmark accepterer under COVID-19-krisen følgende ekstraordinære foranstaltninger ved udstedelse af certifikater:

Eksport fra Danmark

Certifikater udstedt efter de almindelige regler (EUR.1-, EUR-MED- og A.TR-certifikater) Kopi af originalt certifikat, underskrevet og stemplet (se punkt a. ovenfor) Certifikat (original eller kopi) med digital signatur eller kopi af signatur (se punkt b. ovenfor) Ufuldstændigt certifikat, hvis ægthed kan undersøges (se punkt c. ovenfor)
Anvendeligt Ikke anvendeligt Ikke anvendeligt Ikke anvendeligt

Import til Danmark

Kopi af originalt certifikat, underskrevet og stemplet (se punkt a. ovenfor) Certifikat (original eller kopi) med digital signatur eller kopi af signatur (se punkt b. ovenfor) Ufuldstændigt certifikat, hvis ægthed kan undersøges (se punkt c. ovenfor)
Accepteres af Toldstyrelsen uden krav om sikkerhedsstillelse Accepteres af Toldstyrelsen uden krav om sikkerhedsstillelse Accepteres af Toldstyrelsen uden krav om sikkerhedsstillelse

Har du spørgsmål?

Kontakt Toldstyrelsen på telefon 72 22 12 02.