Gyldig fra

Fast rutefart: Regular Shipping Services-systemet nedlægges

Regular Shipping Services-systemet (RSS-systemet), som i dag bruges til at håndtere den forenklede toldprocedure fast rutefart, nedlægges ved udgangen af december 2019. Fremover skal man søge om bevillingen via det nye toldbevillingssystem (TBS).

I dag håndteres den forenklede toldprocedure fast rutefart via RSS-systemet. Det system erstattes ved udgangen af december 2019 af det nye europæiske toldbevillingssystem (TBS), på engelsk Customs Decision System (CDS).

Hvis et rederi, der er etableret i EU’s toldområde, fremover vil søge om bevilling til fast rutefart, skal det derfor ske via TBS-systemet. Med bevillingen kan rederiet føre EU-varer fra ét sted til et andet inden for EU’s toldområde, uden at varernes toldmæssige status som EU-varer ændrer sig (jf. EUTK, art. 155, stk. 2). Læs mere om betingelserne på skat.dk.

Rederier, der i dag har bevilling til fast rutefart, håndterer allerede proceduren via TBS-systemet.

Du kan søge bevilling til fast rutefart via TBS-systemet på Europa-Kommissionens hjemmeside.