Gyldig fra

Flere porte i FTPS-gateway for ICS og Manifest kræver tilpasning i virksomheders systemer

Systemet til indberetning af filer til ICS- og Manifest-systemerne udvides med flere porte. Det kræver mindre tilpasninger i virksomhedernes egne systemer inden maj 2021.

FTPS-gateway-løsningen for ICS og Manifest udvides med flere high-ports for at imødegå både det nuværende og det fremtidige behov.

Nærmere bestemt ændres high-port-rangen fra 36000-36100 til 36000-39999.

Ændringen sker på følgende tidspunkter:

  • Testmilljøet (TFE) omlægges onsdag den 10. marts 2021 kl. 7-8.
  • Produktionsmiljøet omlægges onsdag den 19. maj 2021 kl. 7.45-8.00.

Tilpas virksomhedens system

Udvidelsen betyder, at firewallreglerne hos de virksomheder, der bruger af FTPS-gateway-løsningen, muligvis skal tilpasses. Hvis high-port i dag kun er tilladt for 36000-36100, skal reglen ændres til 36000-39999.

Hvis den nye high-port-range allerede er dækket af virksomhedens gældende firewallregler, er det ikke nødvendigt at foretage nogen ændring.

Du kan læse en nærmere beskrivelse af FPTS-gateway-løsningen på skat.dk: Tekniske forhold vedr. toldsystemerne (Særligt for ICS- og Manifest-systemerne).

Toldstyrelsen opfordrer til, at virksomheder videreformidler denne information til relevante udenlandske samarbejdspartnere.

Har du spørgsmål?

Kontakt Toldstyrelsens Servicedesk på telefon 70 15 73 01.