Gyldig fra

Første udrulning af det nye fælleseuropæiske importkontrolsystem, ICS2

I dag tilslutter Danmark sig det nye fælleseuropæiske importkontrolsystem, ICS2. Det er den første af tre udrulninger, som strækker sig frem til marts 2024. ICS2 skal være med til at beskytte EU-borgere og det indre marked mod sundheds- og sikkerhedstrusler.

ICS (Import Control System) handler helt grundlæggende om risikoanalyse af importerede varer for at afdække, om de udgør en sikkerhedsmæssig eller sundhedsmæssig trussel. Det kunne fx være bomber, giftstoffer eller kemikalier. Importerede varer i relation til ICS er forsendelser, som sendes til EU fra et land uden for EU, dog ikke Schweiz og Norge. ICS drejer sig altså ikke om, hvorvidt der bliver betalt den korrekte told og moms.

Første del af ICS2 vedrører risikoanalyse af post- og kurérforsendelser, som kommer med fly fra lande uden for EU. I praksis betyder det, at der tilføjes et ekstra lag af risikoanalyse, da der skal laves en pre-load- og pre-arrival-analyse. Pre-load-analysen er en risikoanalyse af forsendelsen, før den lastes på flyet, hvor pre-arrival-risikoanalysen sker løbende og senest ved forsendelsens ankomst. Derudover skal der indsendes en summarisk indpassageangivelse (entry summary declaration, ENS) på samtlige post- og kurérforsendelser, der transporteres med fly.

Flere og mere strukturerede data

I 2018 vedtog EU at etablere ICS2, da man så et behov for at lukke potentielle sikkerhedshuller i det nuværende ICS(1). Hovedformålet med ICS2 er at beskytte EU-borgere og det indre marked mod sundheds- og sikkerhedstrusler, og med ICS2 tilføjes derfor et supplerende lag af sikkerhed i forbindelse med transport af forsendelser i EU og ved import til EU.

Derudover skal implementeringen af ICS2 forbedre datakvaliteten på tværs af EU – målet er flere og mere strukturerede data.

Nye kontrolsystemer og flere hænder

I Danmark betyder tilslutningen til ICS2, at en række funktionaliteter er implementeret i kontrolsystemer og øvrige systemer. Toldstyrelsen har blandt andet implementeret kontrol-, risikostyrings- og afrapporteringssystemet, KRIA, så Toldstyrelsen kan understøtte kontrollen, når ICS2 tages i brug. Formålet er, at Toldstyrelsen skal kunne modtage og behandle data fra EU og afrapportere på de kontroller, der bliver gennemført.

Toldstyrelsen har ansat 25 nye medarbejdere, som fra 1. oktober netop skal være med til at hæve sikkerhedsniveauet for post- og kurérforsendelser med fly.

Målgrupper og udrulninger for ICS2

Nedenfor ser du et overblik over de tre udrulninger for ICS2, og hvilke målgrupper de berører.

Overblik over ICS2-målgrupper inkl. tidslinje.
1: Risikoanalyse for post- og kurérforsendelser med fly. 2: Fuld risikoanalyse for luftfragt. 3: Fuld risikoanalyse for skib, vej og tog

I første del af ICS2 indføres risikoanalyse for post- og kurérforsendelser med fly. Her er målgruppen altså postvæsen og ekspreskurérer. 

I anden del af ICS2 indføres fuld risikoanalyse for luftfragt. Målgruppen for anden udrulning er derfor postvæsen, ekspreskurérer, speditører og logistikvirksomheder samt luftfragtselskaber. Vi informerer løbende målgruppen, bl.a. ved orienteringsmøder og i vores nyhedsbrev.

Tredje del omfatter fuld risikoanalyse af forsendelser, som kommer med skib, via vej eller i tog.