Gyldig fra

Forbud mod eksport af søfartsprodukter og -teknologi til Rusland

EU har fra 10. marts 2022 indført forbud mod eksport af søfartsprodukter og -teknologi til Rusland.

EU har vedtaget flere restriktioner for eksport til Rusland, som gælder fra 10. marts 2022. Det fremgår af  Rådets forordning nr. 2022/394, som ændrer forordning nr. 833/2014 

Restriktionerne omfatter forbud mod at sælge, levere, overføre eller eksportere søfartsprodukter og -teknologi til Rusland.  

Du kan finde en oversigt over produkterne i bilag XVI i ændringsforordningens bilag IV.  

Restriktionerne fremgår af TARIC. Oplysninger om certifikatkoder m.m. offentliggør vi hurtigst muligt i et opfølgende nyhedsbrev. 

Undtagelser fra eksportforbuddet 

I visse tilfælde gælder forbuddet ikke, fx hvis der er tale om eksport til humanitære formål eller eksport i forbindelse med naturkatastrofer. 

Derudover kan Erhvervsstyrelsen i visse tilfælde give tilladelse til eksport.  

Læs mere om forbuddet og undtagelserne forordningens artikel 3f.  

Andre eksportforbud 

Vær opmærksom på, at der tidligere er indført en række eksportforbud for varer til Rusland. Det kan du læse mere om i Rådets forordning nr. 833/2014 

Har du spørgsmål? 

Kontakt Toldstyrelsen på telefon 72 22 12 02.