Gyldig fra

Forbud mod godstransport ad landevej i EU for virksomheder fra Rusland og Belarus

Fra 9. april 2022 er det forbudt for alle vejtransportvirksomheder fra Rusland og Belarus at transportere gods ad landevej i EU.

Opdateret 6. maj 2022

EU har fra 9. april 2022 indført forbud mod at transportere gods ad landevej i EU for alle russiske og belarusiske vejtransportvirksomheder. Forbuddet gælder også for godstransport i transit.

Der fremgår af Rådets forordning nr. 2022/576, som ændrer forordning nr. 833/2014 om foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine, samt af Rådets forordning nr. 2022/577, som ændrer forordning nr. 765/2006 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Belarus og Belarus’ involvering i den russiske aggression mod Ukraine.

Forbuddet gælder ikke i visse tilfælde

Forbuddet gælder ikke for postforsendelser.

For russiske vejtransportvirksomheder gælder forbuddet ikke, hvis der er tale om transport af produkter, der er i transit gennem EU mellem Kaliningrad og Rusland, hvis transporten ikke i øvrigt er forbudt i henhold til lovgivningen.

Derudover gælder forbuddet indtil 16. april 2022 ikke for transport, der er påbegyndt inden 9. april 2022, hvis transportmidlet allerede befandt sig i EU 9. april 2022 eller er nødt til at køre gennem EU for at komme tilbage til Rusland eller Belarus.

Særlige tilladelser i visse tilfælde

I særlige tilfælde kan en russisk eller belarusisk vejtransportvirksomhed få tilladelse til godstransport ad landevej i EU, hvis transporten er nødvendig med henblik på køb, import eller transport af en række produkter til EU. Det gælder bl.a. olie, naturgas og visse metaller. Det gælder også farmaceutiske, medicinske, landbrugsmæssige og fødevarerelaterede produkter samt tilladt gødning.

Derudover kan transporten tillades, hvis den er nødvendig for EU’s og EU-landenes diplomatiske og konsulære repræsentationer i Belarus og Rusland eller internationale organisationer i Belarus og Rusland, der har immunitet efter folkeretten.

Der kan også gives tilladelse til transport med humanitære formål og transport til Rusland af kulturgoder, der er udlånt som led i et formelt kultursamarbejde.

I Danmark udsteder Færdselsstyrelsen disse tilladelser.

Læs mere om forbuddet og dets undtagelser i artikel 1zc i den ændrede forordning nr. 765/2006, for så vidt angår Belarus, og i artikel 3l i den ændrede forordning nr. 833/2014, for så vidt angår Rusland.