Gyldig fra

Forbud mod toldgodtgørelse (drawback) i EU-Canada-aftalen (CETA-aftalen) fra 21. september 2020

Fra 21. september 2020 kan EU-virksomheder ikke længere få toldgodtgørelse for materialer, som de importerer til EU, når materialerne skal indgå i et produkt, der senere eksporteres med præference til Canada i henhold til CETA-aftalen.

EU-Canada-aftalen (CETA-aftalen) indeholder en begrænsning med hensyn til toldgodtgørelse samt udsættelse eller suspension af told for importerede materialer. Det gælder, når materialerne efterfølgende bliver integreret i et produkt, der eksporteres med præference til aftalens anden part. Det fremgår af aftalens artikel 2.5 (side 32).

Begrænsningen skal indføres, tre år efter at CETA-aftalen er trådt i kraft. Det betyder, at EU-virksomheder fra 21. september 2020 ikke længere kan få toldgodtgørelse for materialer, som de importerer til EU, når materialerne skal indgå i et produkt, der senere eksporteres med præference til Canada i henhold til CETA-aftalen.

EU-Kommissionen vil i forbindelse med ændringen opdatere sin guidance om CETA-aftalen.

Du kan læse mere om forbud mod toldgodtgørelse i Den juridiske vejledning på skat.dk.

Har du spørgsmål?

Kontakt Toldstyrelsen på telefon 72 22 12 02.