Gyldig fra

Forsendelse til Ukraine: sikkerhedsdokumenter ved enkeltkaution

Toldstyrelsen har indgået en ny kautionsaftale med Danske Speditører om udstedelse af sikkerhedsdokumenter i forbindelse med enkeltkaution. Aftalen omfatter nu Ukraine.

Ukraine tiltrådte 1. oktober 2022 Konventionen om en fælles forsendelsesprocedure. Læs mere i en tidligere nyhed.

Danske Speditører udsteder sikkerhedsdokumenter i forbindelse med enkeltkaution (TC 32) ved forsendelse. Toldstyrelsen har 4. oktober 2022 indgået en ny kautionsaftale med Danske Speditører om udstedelse af sikkerhedsdokumenterne, så aftalen nu omfatter Ukraine.

Sikkerhedsdokumenter, der er udstedt fra og med 4. oktober 2022, kan derfor anvendes ved forsendelser til Ukraine. Sikkerhedsdokumenter, der er udstedt før denne dato, er ikke omfattet af aftalen og kan derfor ikke anvendes.

Har du spørgsmål? 

Kontakt Toldstyrelsen på telefon 72 22 12 02.