Gyldig fra

Frihandelsaftale mellem EU og Singapore er trådt i kraft

EU har indgået en frihandelsaftale med Singapore, som trådte i kraft den 21. november 2019. Aftalen giver en række toldfordele i forbindelse med handel med Singapore.

Frihandelsaftalen mellem EU og Singapore betyder, at danske virksomheder kan opnå toldfrihed, når de importerer varer fra Singapore, og at virksomheder i Singapore kan opnå toldfrihed, når de importerer varer fra EU.

For at din virksomhed kan opnå toldfrihed, når den importerer varer fra Singapore, skal eksportøren i Singapore udstede en oprindelseserklæring. På samme måde skal din virksomhed udfærdige en oprindelseserklæring, for at dine kunder i Singapore kan opnå toldfrihed.

Betingelser for at udfærdige en oprindelseserklæring

Der kan udfærdiges en oprindelseserklæring, hvis de pågældende produkter kan anses som produkter med oprindelse i EU (ved eksport af varer fra EU) eller Singapore (ved import af varer til EU) og opfylder de øvrige betingelser i frihandelsaftalen.

Læs mere om de præferentielle oprindelsesregler i frihandelsaftalen fra side 657.

Ved eksport af varer fra EU

Hvis en sending overstiger en samlet værdi på 6.000 euro, skal din virksomhed have en bevilling til godkendt eksportør, før den kan udstede en oprindelseserklæring. En sending består af en eller flere kolli indeholdende produkter med oprindelsesstatus

Hvis den samlede værdi derimod er under 6.000 euro, behøver din virksomhed ikke at have en bevilling til godkendt eksportør for at udstede oprindelseserklæringen.

Læs mere om, hvordan din virksomhed bliver godkendt eksportør.

Ved eksport fra EU skal du udfærdige oprindelseserklæringen ved at anvende en af de sprogudgaver, der er anført i bilag E til aftalen side 746.

Oprindelseserklæringen udfærdiges på en faktura eller et andet handelsdokument. Den godkendte eksportørs toldtilladelsesnummer skal angives på oprindelseserklæringen, medmindre den samlede værdi ikke overstiger 6.000 euro.

En eksportør, som udfærdiger en oprindelseserklæring, skal når som helst på begæring af toldmyndighederne kunne fremlægge alle egnede dokumenter, som beviser, at de pågældende produkter har oprindelsesstatus, og at de øvrige betingelser i frihandelsaftalen er opfyldt.

Ved import af varer til EU

Singapore anvender ikke godkendt eksportørordningen. Det betyder, at virksomheder i Singapore, som ønsker at eksportere varer med toldfrihed til EU, skal registreres hos den kompetente myndighed i Singapore. På den måde får de tildelt et entydigt enhedsnummer (Unique Entity Number). Hvis ikke dette nummer er påført oprindelseserklæringen, kan din virksomhed ikke opnå toldfrihed, når du importerer varer til EU.

Ved eksport af varer fra Singapore, skal oprindelseserklæringen udfærdiges på en faktura eller et andet handelsdokument. Virksomheden skal anvende den engelske udgave af oprindelseserklæringen, der er anført i bilag E til aftalen side 746.

Når du vil videresende varer til andre EU-lande

Hvis din virksomhed ønsker at videresende varer fra Singapore til et andet EU-land, skal videreforsenderen udstede et erstatningsbevis. Det kan kun ske, når varerne endnu ikke er overgået til fri omsætning, men er under et toldsteds kontrol.

Læs mere i artikel 69 i Europa-Kommissionens gennemførelsesforordning.

Certifikatkoder

Der er oprettet certifikatkoder for præferencedokumentationen. Du kan finde certifikatkoderne på skat.dk.

Har du spørgsmål?

Kontakt Toldstyrelsen på telefon 72 22 12 12.