Gyldig fra

Fritagelse for at stille sikkerhed for moms ved midlertidig import fra Grønland og Færøerne

Varer fra Grønland og Færøerne kan fra 1. juli 2022 importeres midlertidigt til Danmark, uden at importøren stiller sikkerhed for momsen.

Fra 1. juli 2022 kan både virksomheder og private importere varer midlertidigt fra Grønland eller Færøerne uden at skulle stille sikkerhed for momsen. Fritagelsen kan ske, hvis importøren er etableret i Danmark, Grønland eller Færøerne, og importøren skal kunne dokumentere sit etableringssted. Reglen vil fremgå af momslovens § 36, stk. 1, nr. 1, sidste pkt. (se lov om ændring af momsloven). 

Midlertidig import kan fx ske, når kunstværker fra Grønland eller Færøerne skal udstilles i Danmark i en periode.  

Indsæt de rigtige certifikatkoder i angivelsen

For at blive fritaget for at stille sikkerhed for momsen skal importøren angive certifikatkoden 8889 i importangivelsens rubrik 44.2 (type). I rubrik 44.2 (nummer) skal det også angives, hvor importøren er etableret. Derudover skal man i rubrik 37 angive en procedurekode, der starter med 53 (midlertidig indførsel).  

Har du spørgsmål?

Kontakt Toldstyrelsen på telefon 72 22 12 02.