Gyldig fra

Gik du glip af orienteringsmødet om det nye importsystem? Se video her

24. november holdt Toldstyrelsen orienteringsmøde for virksomheder om udrulningen af anden del af det nye importsystem. Repræsentanter fra omkring 200 virksomheder benyttede sig af muligheden for at blive klogere på den store opgave, som både Toldstyrelsen og de danske importvirksomheder står over for.

Når anden del af importsystemet går i drift i slutningen af 2022, omfatter det al import af varer fra lande uden for EU. Ændringerne vil berøre alle danske virksomheder, som importerer varer fra lande uden for EU. De vil også berøre logistikvirksomheder, som angiver varer, og it-leverandører af toldsystemer. 

På den baggrund holdt Toldstyrelsen 24. november orienteringsmøde om udrulningen af anden del af importsystemet. Første del blev sat i drift 1. juli 2021, mens anden del ventes at blive rullet ud i slutningen af 2022 med den såkaldte release 2.0. 

Havde du ikke mulighed for at deltage, eller vil du gense præsentationen?

Med udrulningen kommer der bl.a. ændringer i kravene til toldangivelserne. Som virksomhed skal man levere flere oplysninger end tidligere, og der kommer en ny angivelse for midlertidig opbevaring. 

Engagerede deltagere stillede mange gode spørgsmål 

På mødet var deltagerne naturligvis interesserede i at blive klogere på, hvad ændringerne vil betyde for dem, og der blev stillet mange gode spørgsmål undervejs. Her kan du se et par eksempler på spørgsmål og svar: 

  • Vil man i den nye onlineløsning kunne indtaste en angivelse manuelt, ligesom man kan i det nuværende?
    Ja, det vil stadig være muligt at indtaste manuelt og derefter følge sin angivelse på samme måde som i dag. 
  • Hvor kan vi se de nye krav til data – og findes det på engelsk?
    De nye krav til data er tilgængelige i datakravstabellen på EUR-Lex. EUR-Lex giver adgang til EU-Kommissionens delegerede forordning, hvor man finder datakravstabellen i bilag B. Datakravstabellen findes på alle EU-sprog. Den nyeste version er fra 15. marts 2021. 
  • Hvornår forventes onboardingen til det nye importsystem at starte?
    Der er ingen datoer endnu, og yderligere orientering ligger på den anden side af jul. Onboarding vil dog ske i fornuftig tid inden udrulningen. 

Mange spørgsmål gik på de konkrete funktioner i det nye system, men da systemet stadig er under udvikling, er meget af den viden endnu ikke tilgængelig. Alle spørgsmål er dog noteret og vil blive taget med i det videre arbejde. 

Du kan holde dig orienteret om de nye systemer ved at modtage nyhedsbrevet her og følge med på toldst.dk/nyesystemer. 

Vi udvikler nye systemer 

Danmark står over for at skulle udskifte hovedparten af sine toldsystemer frem mod udgangen af 2025. Det skyldes en ny forordning fra EU på toldområdet. Formålet er at ensrette toldbehandlingen på tværs af EU og at lette handlen og forbedre sikkerheden ved EU’s ydre grænser. Det stiller nye krav til danske virksomheder.