Gyldig fra

Handler din virksomhed med antikke våben eller andre varer under Toldtariffens kapitel 97?

Antikke våben under to varekoder i Toldtariffens kapitel 97 (kunstværker, samleobjekter og antikviteter) er omfattet af varebestemmelsen om våben og eksplosivstoffer, og fra 1. juli 2022 er det integreret i Taric. Du skal fremover angive en certifikatkode, hvis du importerer eller eksporterer varer, der hører under de to varekoder.

Fra 1. juli 2022 er det integreret i Taric, at varebestemmelsen om våben og eksplosivstoffer (den såkaldte VAB I) gælder for antikke våben, der hører under følgende varekoder i Toldtariffens kapitel 97 (kunstværker, samleobjekter og antikviteter): 

  • 9705 10 00 90 (andre varer) 
  • 9706 (antikviteter, der er over 100 år gamle).

Det betyder, at du i toldangivelsens rubrik 44.2 skal angive én af følgende certifikatkoder, hvis du importerer eller eksporterer varerne: 

  • 0058: indførsels-/udførselstilladelse udstedt af Rigspolitiet 
  • 0059: indførsels-/udførselstilladelse udstedt af Politiets Administrative Center 
  • 5777: erklæring om, at varen ikke er et antikt våben. 

Hvis varen ikke er underlagt varebestemmelsen – dvs. ikke er et antikt våben, som det er defineret i VAB I – skal du altså angive koden 5777.  

Læs mere om VAB I i Den juridiske vejlednings afsnit F.A.31.10. Her finder du også information om, hvordan du får indførsels- eller udførselstilladelse. 

Har du spørgsmål? 

Kontakt Toldstyrelsen på telefon 72 22 12 02.