Gyldig fra

Hjælp Toldstyrelsen med svar på Brexit-spørgsmål

Toldstyrelsen gennemfører i resten af november en spørgeskemaundersøgelse med fokus på Brexit.

Spørgeskemaundersøgelsen skal afdække danske import- og eksportvirksomheders forventede aktivitet med Storbritannien i tiden omkring 1. januar 2021, hvor overgangsperioden ophører.

Formålet med undersøgelsen er at få en fornemmelse af, hvordan Brexit forventes at påvirke danske virksomheders vareflow til og fra Storbritannien omkring årsskiftet, så vi i Toldstyrelsen bedre kan tilpasse vores forberedelser i forbindelse med Brexit.

Vi håber, at danske virksomheder vil være behjælpelige med at svare på spørgeskemaet og bidrage til forberedelserne omkring det forestående Brexit.

Svarfristen er 1. december 2020.