Gyldig fra

Husk, at du kan tilmelde dig nyhedsbrevet om de nye systemer

Toldstyrelsen har lanceret et helt nyt nyhedsbrev med fokus på de nye it-systemer, så du kan holde dig opdateret på alt fra teststrategier til invitationer til orienteringsmøder. Så husk at tilmelde dig.

Når du tilmelder dig nyhedsbrevet, modtager du aktuelle nyheder om de nye it-systemer, så snart vi har noget nyt at fortælle. Det kunne fx være informationer om tekniske specifikationer for systemerne, men også tidsplaner og releaseplaner, som vi hele tiden bliver klogere på. Derudover vil nyhedsbrevet indeholde invitationer til fx orienteringsmøder og brugerundersøgelser. Alt sammen information, som er rigtig relevant for virksomheder, som i en eller anden grad berøres af de nye systemer.

Nyhedsbrevet udkommer ikke med et fast interval. Vi udsender det kun, når vi har ny viden at dele.

Lyder det interessant? Så tilmeld dig vores nyhedsbrev nedenfor. Vælg ’Nyt om udvikling og implementering af nye it-systemer’ i oversigten over valgmuligheder, når du tilmelder dig nyhedsbrevet.

Vi udvikler nye toldsystemer

Hele toldområdet i EU skal digitaliseres og harmoniseres. Det skal det ifølge EU’s toldkodeks. Formålet er at øge kvaliteten af vores toldbehandling og toldkontrol i EU og gøre den så ens, at vi kan lette handlen og forbedre sikkerheden ved EU’s ydre grænser. Det kræver, at alle lande i EU udveksler data på samme måde. I Danmark betyder det, at hovedparten af de danske it-systemer for toldområdet over en årrække skal udskiftes.

En række it-systemer udvikler Danmark selv, mens andre udvikles i EU-regi og er fælles for alle EU-lande.