Gyldig fra

Husk: Opgradering af filindberetning til ICS og Manifest kræver ændringer i virksomheders systemer

7. oktober 2020 opgraderes systemet til indberetning af filer til ICS- og Manifest-systemerne. Toldstyrelsen minder om, at opgraderingen kræver, at der sker mindre tilpasninger i virksomhedernes egne systemer.

Filindberetningen til ICS- og Manifest-systemerne opgraderes 7. oktober 2020 kl. 6-8.

Testmiljøet (TFE) blev omlagt i juni 2020, og Toldstyrelsen har tidligere informeret om den kommende opgradering: Opgradering af filindberetning til ICS og Manifest kræver ændringer i virksomheders systemer.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at onlinedelen af ICS- og Manifest-systemerne ikke er berørt af ændringerne. Opgraderingen omfatter udelukkende filindberetning til ICS- og Manifest-systemerne.

Tilpas virksomhedens system

Den nye FTPS-gateway har som udgangspunkt samme funktion som tidligere. De skærpede sikkerhedskrav betyder dog, at din virksomhed skal tilpasse virksomhedens eget system, så systemet kan håndtere følgende ændringer:

  • FTPS-protokollen understøtter nu kun TLS 1.2.
  • Adgangen til FTPS kræver nu ud over certifikat en identificering med brugernavn og brugerkode.
  • Adgangen til FTPS sker via ny port: 6381.
  • Det er ikke længere muligt at dele udbakke (/out) imellem flere certifikater (med samme CVR-nummer).
  • Indsendte filer skal have unikke navne (filer med samme navn som tidligere indsendte filer afvises).
  • Certifikater skal forhåndsregistreres. Indtil videre håndteres det dog ved automatisk overførsel fra den gamle FTPS-løsning.

Filer, som virksomheder indsender under omlægningen, behandles i den nye FTPS-gateway.

Efter ændringen kan virksomhederne ikke længere indsende filer via den gamle FTPS-gateway. Det er dog fortsat muligt at hente tidligere status- og svarfiler i udbakken (/out).

Du kan læse en nærmere beskrivelse af de tekniske ændringer på skat.dk (under Særligt for ICS- og Manifest-systemerne).

Informér udenlandske samarbejdspartnere

Toldstyrelsen opfordrer til, at din virksomhed videreformidler denne information til relevante udenlandske samarbejdspartnere. Du finder engelsksproget information om ændringen her: Upgrading of file reporting to ICS and Manifest requires changes in business systems.

Har du spørgsmål?

Kontakt Toldstyrelsens Servicedesk på telefon 70 15 73 01.