Gyldig fra

Importerer du fra Rusland eller Belarus? Husk, at undtagelser fra importrestriktionerne snart udløber

I en overgangsperiode er der undtagelser fra nogle af EU’s importrestriktioner for varer fra Rusland og Belarus. Hvis din virksomhed er i besiddelse af omfattede varer, som ikke håndteres inden periodernes udløb, er der tale om sanktionsbrud.

I forbindelse med situationen i Ukraine har EU indført importrestriktioner for en række varer fra Rusland og Belarus. Det fremgår af Rådets forordning nr. 833/2014 (Rusland) og Rådets forordning nr. 765/2006 (Belarus). 

For nogle af varerne er der i en overgangsperiode undtagelser fra importrestriktionerne, men udløbet af de første undtagelser nærmer sig.  

Undgå sanktionsbrud: Håndtér varerne, inden overgangsperioden udløber 

Hvis din virksomhed er i besiddelse af varer, der er omfattet af importrestriktionerne, eller står foran at skulle importere omfattede varer, er det meget vigtigt, at varerne bliver håndteret, inden undtagelsesperioden udløber henholdsvis 4. juni 2022, 17. juni 2022, 10. juli 2022 og 10. august 2022 (alt efter varetype. Fristen fremgår af den relevante forordning).  

Hvis restriktionerne ikke efterleves, vil det blive betragtet som sanktionsbrud. 

Toldstyrelsen opfordrer derfor virksomheder og repræsentanter til at sikre sig, at man efter disse skæringsdatoer: 

  • ikke importerer varer, der er omfattet af EU’s importrestriktioner 
  • sikrer sig, at omfattede varer, der er henført under en særlig procedure, er overgået til fri omsætning 
  • ikke inden for EU er i besiddelse af omfattede varer, eksempelvis på oplag eller opbevaring. 

Vær opmærksom på, at kommende sanktionspakker kan omfatte yderligere varetyper og overgangsperioder. 

Har du spørgsmål? 

Kontakt Toldstyrelsen på telefon 72 22 12 02.