Gyldig fra

Importerer du fra Ukraines nabolande? Varerne må ikke have oprindelse i de ikke-regeringskontrollerede områder i Donetsk og Luhansk

Varer, der importeres fra Rusland og Belarus, kan have oprindelse i de ikke-regeringskontrollerede områder i Donetsk og Luhansk i Ukraine og være omfattet af EU’s importforbud. Det gælder særligt for kul- og stålprodukter.

EU har indført forbud mod import af varer, der har oprindelse i de ikke-regeringskontrollerede områder i Donetsk og Luhansk i Ukraine. Læs mere i et tidligere nyhedsbrev.

Hvis du importerer varer fra Ukraines nabolande, navnlig Rusland og Belarus, skal du være opmærksom på, at varerne kan have oprindelse i de ikke-regeringskontrollerede områder i Donetsk og Luhansk i Ukraine. Det kan især gælde for kulprodukter under position 2701 i Toldtariffen og stålprodukter under positionerne 7201 til 7207 og 7304 til 7306.

Overgangen til fri omsætning af denne type varer, der importeres fra Rusland og Belarus, kan derfor være betinget af, at du kan bevise over for toldmyndighederne, at varerne ikke er omfattet af forbuddet.

Det fremgår af EU-Kommissionens meddelelse.

Har du spørgsmål?

Kontakt Toldstyrelsen på telefon 72 22 12 02.