Gyldig fra

Importerer eller eksporterer du varer fra PEM-lande? Alternative oprindelsesregler gælder nu på tværs af aftalelande

En række af de såkaldte PEM-lande har aktiveret de alternative oprindelsesregler til PEM-konventionen imellem sig. Det kan fx have betydning for dig, hvis din virksomhed importerer varer, der tidligere er forarbejdet i flere af PEM-landene.

De alternative oprindelsesregler (også kaldet overgangsregler) til PEM-konventionen trådte i kraft 1. september 2021. I første omgang gjaldt reglerne kun mellem EU og de enkelte PEM-lande, som havde tilsluttet sig reglerne, og ikke på tværs af landene.  

Nu har en række af aftalelandene aktiveret de alternative oprindelsesregler imellem sig. Det er derfor blevet muligt at anvende såkaldt diagonal kumulation på tværs af de pågældende lande.  Det kan fx have betydning for dig, hvis din virksomhed importerer varer, der er forarbejdet i flere af PEM-landene, fordi du så kan have mulighed for at importere varerne med en lavere toldsats.  

Kommissionens meddelelse finder du en forenklet oversigt over mulighederne for kumulation pr. 16. november 2021. Oversigten bliver opdateret med mellemrum, og du kan finde den seneste version på EU-Kommissionens hjemmeside 

Du kan læse mere om kumulation i Den juridiske vejlednings afsnit F.A.9.6.8. 

Flere og flere lande under PEM-konventionen tilslutter sig de alternative oprindelsesregler. På hjemmesiden ovenfor opdateres det også løbende, hvilke lande der har tilsluttet sig reglerne.  

Hvad er PEM-konventionen? 

PEM-konventionen betyder, at EU-virksomheder kan opnå toldfrihed eller nedsat told, når de importerer varer fra virksomheder i PEM-zonen (en lang række lande i Europa og området omkring Middelhavet), og at virksomheder i PEM-zonen kan opnå toldfrihed eller nedsat told, når de importerer varer fra EU. For at opnå toldfordelene skal varerne opfylde betingelserne i PEM-konventionen. 

Få mere at vide 

Læs den tidligere nyhed om de alternative oprindelsesregler til PEM-konventionen. 

På EU-Kommissionens hjemmeside kan du finde Kommissionens guidance om de alternative oprindelsesregler. 

Har du spørgsmål? 

Kontakt Toldstyrelsen på telefon 72 22 12 02.