Gyldig fra

Importsystemet: varebestemmelserne F, G og Y

Toldstyrelsen løser nu problemet med at angive varebestemmelserne F, G og Y i Importsystemet. Samtidig opdaterer vi certifikatkoderne. Ændringerne træder i kraft 1. december 2019.

Opdateret 10. december 2019

Der har i en periode været problemer med at angive varebestemmelserne F, G og Y i Importsystemet. Toldstyrelsen løser nu problemet i langt de fleste tilfælde. Samtidig opdaterer vi de certifikatkoder, som skal anvendes for henholdsvis varebestemmelse (VAB) F, G og Y. Ændringerne træder i kraft 1. december 2019.

I det følgende beskriver vi kort de enkelte varebestemmelser samt eventuelle ændringer med hensyn til, hvordan du skal anvende certifikatkoderne.

VAB F (lægemidler)

Du må ikke importere lægemidler uden Lægemiddelstyrelsens tilladelse. Din virksomhed kan ansøge Lægemiddelstyrelsen om en virksomhedstilladelse til import. Som importør af lægemidler er du ansvarlig for at kunne fremvise en gyldig virksomhedstilladelse.

I fortoldningsangivelsen skal du angive certifikatkoden 0050 (virksomhedstilladelse – lægemidler) i rubrik 44.2 (certifikat). Derudover skal du angive koden F i rubrik 44.3 (varebestemmelse).

Du kan ikke anvende certifikatkoden L135 på VAB F fra 1. december 2019.

VAB G (narkotika)

Import af narkotika (euforiserende stoffer) kræver også en tilladelse fra Lægemiddelstyrelsen. Hver forsendelse skal følges af et importcertifikat. Certifikatet beskriver varen og angiver den samlede mængde af det euforiserende stof og indeholder information om henholdsvis importøren og eksportøren.

I fortoldningsangivelsen skal du angive certifikatkoden 0057 (importcertifikat udstedt af Lægemiddelstyrelsen) i rubrik 44.2 (certifikat). Derudover skal du angive koden G i rubrik 44.3 (varebestemmelse).

Du kan ikke anvende certifikatkoden 0056 på VAB G fra 1. december 2019.

VAB Y (narkotikaprækursorer)

Hvis din virksomhed handler med narkotikaprækursorer, skal du registreres hos Toldstyrelsen.

I fortoldningsangivelsen skal du angive certifikatkoden L135 (importtilladelse (prækursorer) udstedt af kompetente myndigheder i den medlemsstat, hvor importøren er etableret) i rubrik 44.2 (certifikat). Derudover skal du angive koden Y i rubrik 44.3 (varebestemmelse).

Du kan ikke anvende certifikatkoderne 0056 og 0057 på VAB Y fra 1. december 2019.

Læs mere om varebestemmelserne i Den juridiske vejledning, afsnit F.A.31.