Gyldig fra

INF-blanketter ophører og erstattes af INF-systemet fra 1. juni 2020

Fra 1. juni 2020 vil oplysningsskemaerne til særlige procedurer (INF 1, 2, 5 og 9) ophøre og blive erstattet af INF-systemet. Virksomheder skal tilgå INF-systemet via virksomhedsportalen EU Customs Trader Portal.

Opdateret 14. maj 2020.

Hvis du i dag benytter dig af oplysningsskemaerne til særlige procedurer (INF 1, 2, 5 og 9), vil du efter 1. juni 2020 ikke længere kunne finde en række af skemaerne som papirblanketter på hjemmesiden.

Fra 1. juni 2020 skal INF-oplysninger i forbindelse med aktiv og passiv forædling afgives i INF-systemet, og samtidig ophører INF-blanketterne. Din virksomhed skal derfor logge på en virksomhedsportal for at tilgå INF-systemet og afgive INF-oplysninger i forbindelse med aktiv og passiv forædling. Når toldmyndighederne har accepteret og godkendt INF-oplysningerne, får din virksomhed et INF-nummer, som du skal henvise til i toldangivelsen.

INF-oplysningerne er et supplement til selve toldangivelsen og bruges i forbindelse med virksomhedernes bevilling til de særlige procedurer aktiv forædling (IPO) og passiv forædling (OPO). De øvrige INF-blanketter vil fortsat være papirblanketter som i dag.

Ændringen træder i kraft 1. juni i hele EU. INF-blanketterne 1, 2, 5 og 9, som er startet inden 1. juni 2020, kan dog forsat anvendes, indtil de er afsluttet.

Sådan kommer du i gang med at bruge INF-systemet

For at få adgang til INF-systemet efter 1. juni 2020 skal du logge på via virksomhedsportalen EU Customs Trader Portal på skat.dk. Portalen håndterer kontakten mellem din virksomhed og Toldstyrelsen.

For at komme i gang med at bruge portalen skal du:

  1. Bruge virksomhedens EORI-nummer
  2. Have den nødvendige rolle og rettighed
  3. Logge på EU Customs Trader Portal
  4. Sætte din bruger op til at modtage meddelelser.

Vær opmærksom på, at INF-systemet først er tilgængeligt fra 1. juni 2020. Du har derfor ikke mulighed for at tilgå systemet før denne dato. På skat.dk vil du fra 1. juni 2020 kunne finde et link til INF-systemet på siden IT-systemer til told for virksomheder, ligesom du vil kunne læse mere om INF-systemet på siden Særlige procedurer.

Et skridt på vejen

Ændringen sker, fordi hele toldområdet i EU skal digitaliseres og harmoniseres. Det skal det ifølge EU-toldkodeksen. Det betyder, at hovedparten af de danske it-systemer for toldområdet over en årrække skal udskiftes.

Digitaliseringen af INF er næste skridt på vejen, efter at bl.a. AEO-bevillingen og bindende tariferingsoplysninger (BTO) allerede er overgået til digitale løsninger. Digitaliseringen gør det ens for virksomhederne i alle EU’s medlemslande at benytte sig af toldsystemerne.

Har du spørgsmål?

Kontakt Toldstyrelsen på telefon 72 22 12 02.