Gyldig fra

Invitation til møde om ansøgning om adgang til DMS Online og DMS System-til-System samt etablering af adgang

I samarbejde med Udviklings- og Forenklingsstyrelsen og systemleverandøren Netcompany inviterer vi nu til møde om, hvordan din virksomhed ansøger om adgang til DMS Online og DMS System-til-System, og hvordan du etablerer adgangen, som er nødvendig for at kunne bruge DMS Eksport og DMS Forsendelse. Mødet holdes onsdag den 8. februar 2023.

Mødet er en del af onboardingforløbet for virksomheder, som i 2023 skal tage en ny løsning i brug til eksport- og forsendelsesangivelser, og det er det første møde, som henvender sig til de virksomheder, som skal udarbejde og indsende angivelserne.  

Mødet handler bl.a. om, hvordan du søger om adgang til DMS Online og DMS System-til-System, hvordan du tildeler roller og rettigheder til medarbejdere, og hvordan du etablerer system-til-system-integration.  

DMS Online og DMS System-til-System er de to muligheder, din virksomhed kan benytte, når du skal indsende angivelser til enten DMS Eksport eller DMS Forsendelse.  

Mødet er for alle virksomheder, der udarbejder og indsender eksport- og forsendelsesangivelser  

Mødet er relevant for din virksomhed, hvis du udarbejder og indsender eksport- og forsendelsesangivelser – enten på vegne af din egen virksomhed eller på vegne af andre virksomheder. Da mødets indhold er af praktisk og teknisk karakter og handler om de ting, der skal tilrettes, forud for at systemet kan tages i brug, vil det være en fordel at deltage med medarbejdere, som sidder med disse opgaver. Særligt for den del af mødet, der vedrører opkobling til DMS System-til-System, opfordrer vi til, at din virksomhed deltager med medarbejdere, som er direkte involveret i den tekniske implementering.  

Tid og sted   

Mødet bliver holdt virtuelt onsdag den 8. februar 2023 kl. 10-12 på Microsoft Teams.  

Det får du ud af mødet   

På mødet kan du blive klogere på:   

  • hvordan du søger om adgang til DMS Online og DMS System-til-System 
  • hvilke roller en virksomhed og dens medarbejdere kan få 
  • hvordan en virksomhed uddeler roller til sine ansatte 
  • hvordan du etablerer system-til-system-integration til DMS via AS4-gatewayen
  • hvilket vejledningsmateriale vi har udarbejdet, og hvor du kan finde det. 

Du får mulighed for at stille spørgsmål undervejs.  

På mødet tager vi udgangspunkt i det onboardingmateriale, som ligger på Skatteforvaltningens GitHub. Det kan være en fordel, hvis du forud for mødet har orienteret dig i DMS Onboardingguide, der gennemgår onboardingforløbet. Hvis din virksomhed skal etablere system-til-system-integration, bør du også orientere dig i DMS Connectivity Guide. Begge findes i mappen Onboarding Documentation.  

Vi holder mødet på både dansk og engelsk  

Den første del af mødet, som omhandler ansøgning om adgang og om uddeling af roller og rettigheder, gennemfører vi på dansk. Den tekniske del af mødet, som omhandler etablering af system-til-system-integration og opkobling via AS4-gatewayen, gennemfører vi på engelsk, da mange virksomheder har engelsktalende medarbejdere. 

Mødet bliver optaget  

Vi gør opmærksom på, at vi optager og offentliggør optagelsen fra onlinemødet. Dine eventuelle spørgsmål på mødet vil derfor blive gemt. Optagelsen bliver umiddelbart efter orienteringsmødet offentliggjort på toldst.dk/nyesystemer med det formål at give virksomheder mulighed for at se eller gense, hvad der blev drøftet på mødet.  

Vi udvikler nye toldsystemer  

Mødet indgår i Toldstyrelsens og Udviklings- og Forenklingsstyrelsens arbejde om sammen at udskifte hovedparten af de danske it-systemer på toldområdet frem mod udgangen af 2025.    

Du kan holde dig opdateret i nyhedsbrevet om udvikling og implementering af nye it-systemer og på toldst.dk/nye-systemer, hvor der løbende kommer mere information.