Gyldig fra

Invitation til orienteringsmøde om anden udrulning af importsystemet

Anden del af importsystemet er en af de største og vigtigste udrulninger af de nye toldsystemer, som Danmark står overfor at skulle udvikle og implementere, og rigtig mange virksomheder bliver berørt. Derfor inviterer Toldstyrelsen og Udviklings- og Forenklingsstyrelsen alle interesserede til orienteringsmøde om det nye importsystem.

Når anden del af importsystemet går i drift i slutningen af 2022, omfatter det al import af varer fra lande uden for EU. Det berører altså alle brancher, der importerer varer, hvad enten det er til fri omsætning, toldoplag, aktiv forædling eller hører under en anden toldprocedure. For virksomhederne vil det betyde nye krav til it-løsninger og eventuelt forandringer i arbejdsgange hos virksomhederne. Dette vil vi gå dybere ned i på mødet.

Målgruppen for mødet

Mødet er især relevant for de virksomheder, der selv laver importangivelser, og de virksomheder, der laver importangivelser på vegne af andre. Derudover vil det være relevant for it-leverandører af toldsystemer at deltage. Alle virksomheder er velkomne, da det nye importsystem kommer til at berøre alle importvirksomheder, når det udrulles i slutningen af 2022.

Tid og sted

Mødet bliver holdt virtuelt onsdag den 24. november 2021 kl. 9-10.30 på Microsoft Teams.

Det får du ud af mødet

På mødet vil vi orientere om:

  • formål og overordnet forventet plan for udrulningen af andel del af importsystemet
  • omfanget af ændringer i måder, der angives på
  • flytning af angivelse til midlertidig opbevaring (MIO) fra Manifestsystemet til importsystemet
  • ​onboarding af virksomheder

Du får naturligvis mulighed for at stille spørgsmål undervejs.

Vi inviterer bredt

Til orienteringsmøderne inviterer vi bredt via Toldstyrelsens nyhedsbrev, pressen og de brancheorganisationer, som er repræsenteret i Toldkontaktudvalget. Det gør vi for at være sikre på, at alle relevante virksomheder får mulighed for at deltage.

Du kan fortsat holde dig opdateret i nyhedsbrevet om udvikling og implementering af nye it-systemer og på toldst.dk/nye-systemer, hvor der løbende kommer mere information.

Vi udvikler nye toldsystemer

Mødet indgår i Toldstyrelsens og Udviklings- og Forenklingsstyrelsens arbejde om sammen at udskifte hovedparten af de danske it-systemer for toldområdet frem mod udgangen af 2025.