Gyldig fra

Invitation til orienteringsmøde om de to releases i 2021

Toldstyrelsen og Udviklings- og Forenklingsstyrelsen inviterer alle interesserede til teknisk orienteringsmøde om de to releases i 2021. I år når vi to store milepæle med første release af det nye importsystem og første release af kontrolsystemet med tilslutning til ICS2.

Vi er glade for at kunne invitere til endnu et teknisk orienteringsmøde, som bliver det fjerde møde i rækken. Første release af importsystemet er lige om hjørnet, hvilket betyder, at vi er i fuld gang med at gøre klar til udrulningen 1. juli. Til efteråret gælder det så første release af kontrolsystemet med tilslutning til det fælleseuropæiske importkontrolsystem, ICS2.

Mødet er især relevant for post- og ekspreskurérvirksomheder, som bruger toldsystemer, og softwarevirksomheder, som udvikler toldløsninger. Alle virksomheder er velkomne, for det nye importsystem kommer til at berøre alle import- og logistikvirksomheder, når det udrulles i slutningen af 2022.

Tid og sted

Mødet bliver holdt virtuelt tirsdag den 27. april 2021 kl. 10-12 på Microsoft Teams.

Det får du ud af mødet

På mødet vil vi orientere om:

  • tidsplanen for de to releases i 2021
  • første release af det nye importsystem, H7
  • ændringer i Manifest, H7
  • den borgerrettede momskampagne
  • forberedelser frem til første release af kontrolsystemet med tilslutning til ICS2
  • ændringer i Manifest, ICS2
  • jeres involvering fremover.

Du får naturligvis mulighed for at stille spørgsmål undervejs.

Vi inviterer bredt

Til orienteringsmøderne inviterer vi bredt via Toldstyrelsens nyhedsbrev, pressen og de brancheorganisationer, som er repræsenteret i Toldkontaktudvalget. Det gør vi for at være sikre på, at alle relevante virksomheder får mulighed for at deltage.

Vi udvikler nye toldsystemer

Mødet indgår i Toldstyrelsens og Udviklings- og Forenklingsstyrelsens arbejde om sammen at udskifte hovedparten af de danske it-systemer for toldområdet frem mod udgangen af 2025. I 2021 er der to store releases inden for henholdsvis import og kontrol.