Gyldig fra

Invitation til orienteringsmøde om den nye løsning til eksport og EU-forsendelse

Toldstyrelsen udskifter i løbet af 2023 de nuværende it-systemer til eksport og EU-forsendelse, og rigtig mange danske virksomheder bliver berørt. Derfor inviterer Toldstyrelsen og Udviklings- og Forenklingsstyrelsen alle interesserede til orienteringsmøde 6. september 2022 om den nye løsning til eksport og EU-forsendelse.

De nuværende it-systemer, der udskiftes, er e-Export og NCTS. Det er en omfattende opgave, fordi løsningen til eksport og EU-forsendelse hænger sammen med forskellige nationale toldsystemer, EU’s systemer og virksomhedernes egne systemer. 

Orienteringsmødet er startskuddet til den tekniske og forretningsmæssige onboarding til løsningen til eksport og EU-forsendelse. Her vil vi fortælle mere om forløbet, og vi vil også komme ind på, hvilke konsekvenser udskiftningen har for de virksomheder, som selv angiver eller får andre til det.

Efter sommeren 2022 begynder et særligt tilrettelagt forløb, en teknisk onboarding, for it-leverandører af toldsystemer og virksomheder med egen it-udvikling. Toldstyrelsen tilbyder virksomheder at teste dele af den nye løsning i foråret 2023. Og allerede fra 1. september 2023 kan virksomheder udelukkende bruge den nye løsning til opstart af nye angivelser.

Mødet er blandt andet for it-leverandører, der udvikler toldsystemer

Mødet er relevant for virksomheder, der er it-leverandører af toldsystemer, og virksomheder med egen it-udvikling. Det vil også det være relevant for virksomheder, der laver eksportangivelser eller gør brug af forsendelsesordningen – enten på vegne af egen virksomhed eller på vegne af andre.

Tid og sted 

Mødet bliver holdt virtuelt tirsdag den 6. september 2022 kl. 13-15 på Microsoft Teams. 

Det får du ud af mødet

På mødet vil vi orientere om:  

  • formål og overordnet forventet plan for udrulningen af eksport og EU-forsendelse  
  • eksempler på ændringer og nye oplysninger, der skal angives 
  • nye angivelser og procedurer 
  • teknisk dokumentation for tilslutning til Toldportalen  
  • planen for onboarding af virksomheder.   

Du får naturligvis mulighed for at stille spørgsmål undervejs.  

Vi inviterer bredt

Til orienteringsmøderne inviterer vi bredt via Toldstyrelsens nyhedsbrev, pressen og de brancheorganisationer, som er repræsenteret i Toldkontaktudvalget. Det gør vi for at være sikre på, at alle relevante virksomheder får mulighed for at deltage. 

Du kan fortsat holde dig opdateret i nyhedsbrevet om udvikling og implementering af nye it-systemer og på toldst.dk/nye-systemer, hvor der løbende kommer mere information.

Vi udvikler nye toldsystemer

Mødet indgår i Toldstyrelsens og Udviklings- og Forenklingsstyrelsens arbejde om sammen at udskifte hovedparten af de danske it-systemer på toldområdet frem mod 2026.