Gyldig fra

It-systemet REX bliver tilgængeligt for eksportører

25. januar 2021 bliver it-systemet REX (Registered Exporter System) tilgængeligt for eksportører. It-systemet er relevant for eksportører, som gerne vil ansøge om at blive registreret, og for eksportører, som allerede er registrerede i REX.

Hvad vil det sige at være registreret eksportør?

Danske eksportører med varer, der har præferenceoprindelse i EU, såvel som danske eksportører, som videresender varer med præferenceoprindelse, kan søge om at blive registreret eksportør i REX-systemet. Når en eksportør er registreret i REX-systemet, har vedkommende tilladelse til selv at udstede oprindelsesbeviser på sine varer. Det betyder, at oprindelsesbeviset ikke skal udstedes og attesteres af toldmyndighederne. Registrering i REX-systemet afhænger af, hvilket land eller område varen eksporteres til.

Formålet med at have et oprindelsesbevis på sine varer er, at importøren med beviset i hånden kan opnå toldpræference (toldnedsættelse eller eventuel toldfritagelse i henhold til de indgåede handelsaftaler). En række af de lande og områder, som EU har indgået handelsaftaler med, er en del af REX-systemet, fx Canada, Vietnam og Japan.

Hvad betyder digitaliseringen af REX for eksportører?

Når REX-systemet bliver tilgængeligt for eksportører 25. januar 2021, får eksportører digital adgang til selv at ansøge om registrering i REX. I praksis betyder det, at ansøgningsblanket 13.043 til REX-registrering erstattes af en elektronisk ansøgning. Hvis du allerede er registreret eksportør i REX, får du mulighed for at tilgå din registrering og fx tilrette oplysninger i systemet.

For at få adgang til systemet skal du logge ind i it-platformen EU Customs Trader Portal. I portalen ligger en række toldstøttesystemer, herunder REX.

Få adgang til EU Customs Trader Portal, eller læs mere om registrering i REX på skat.dk. Bemærk, at du først kan tilgå systemet fra 25. januar 2021.

Allerede registrerede eksportører i REX har modtaget informationen via et brev i e-Boks.

Vi udvikler nye systemer

Hele toldområdet i EU skal digitaliseres og harmoniseres. Det skal det ifølge EU’s toldkodeks. Det betyder, at hovedparten af de danske it-systemer for toldområdet over en årrække skal udskiftes. Digitaliseringen af REX er et skridt på vejen hertil og gør det ens for virksomheder i alle EU’s medlemslande at benytte systemet.

Har du spørgsmål?

Kontakt Toldstyrelsen på telefon 72 22 12 02.