Gyldig fra

Kom til teknisk orienteringsmøde om nyt importsystem

Toldstyrelsen og Udviklings- og Forenklingsstyrelsen inviterer til et teknisk orienteringsmøde om det kommende toldangivelsessystem Declaration Management System (DMS) Import. Mødet er for virksomheder, der udvikler løsninger, der kan udveksle filer og meddelelser med Toldstyrelsens angivelsessystemer.

Mødet er det andet i en række møder om DMS Import, der skal give virksomheder mulighed for at tilpasse og udvikle løsninger, der er kompatible med de nye toldsystemer.

Indhold på mødet:

  • Tilbagemeldinger på deltagernes input fra sidste møde
  • Status på udbudsforløbet for første systemudrulning af DMS Import
  • Status på inddragelse af virksomheder i første release i DMS Import, som skal håndtere moms på første krone.

Det næste møde er planlagt til efter sommerferien, hvor det forventes, at leverandøren er på plads. På det møde vil der være fokus på de tekniske specifikationer for det kommende system.

Tid og sted

Pga. COVID-19 afholdes mødet virtuelt.

Mødet bliver holdt tirsdag den 26. maj kl. 14-15.30 som webinar.

Tilmelding

Du er velkommen til at tilmelde flere deltagere fra din virksomhed. Tilmelding skal ske senest fredag den 22. maj 2020 på eutk.sek@toldst.dk.

Skriv følgende oplysninger i mailen for alle deltagere:

  • Navn
  • Mailadresse
  • Virksomhed
  • Stilling

Vi lægger efterfølgende præsentationen fra mødet på Toldstyrelsens hjemmeside, toldst.dk.

Sådan har vi inviteret

Virksomheder, der allerede er i kontakt med Udviklings- og Forenklingsstyrelsen om toldsystemer, er inviteret via e-Boks. Derudover inviterer vi virksomheder via Toldstyrelsens nyhedsbrev, gennem pressen og gennem brancheorganisationerne, som er repræsenteret i Toldkontaktudvalget. Det gør vi for at være sikre på, at alle relevante virksomheder får muligheden for at deltage.

Vi udvikler nye toldsystemer

Mødet indgår i Toldstyrelsens og Udviklings- og Forenklingsstyrelsens arbejde om sammen at udskifte hovedparten af de danske it-systemer for toldområdet frem til 2025. DMS Import er et meget væsentligt system i hele udskiftningen.