Gyldig fra

Kopivarer: EORI-nummer er nu obligatorisk for at indgive anmodning om indgriben

Hvis Toldstyrelsen skal gribe ind over for ulovlige kopivarer, der overtræder din virksomheds IP-rettigheder, er det efter 15. september 2020 et krav, at din virksomhed har et EORI-nummer. Dette krav gælder også for repræsentanter for indehavere af intellektuelle ejendomsrettigheder.

Som led i digitaliseringen af EU-landenes toldsystemer er det nu obligatorisk for indehavere af intellektuelle ejendomsrettigheder og deres repræsentanter at have et EORI-nummer, hvis de ønsker at indgive en anmodning om indgriben. Dette krav gælder også i forbindelse med ændring eller forlængelse af en eksisterende anmodning om indgriben. I Kommissionens gennemførelsesforordning kan du læse mere om de nye regler.

På EU-Kommissionens hjemmeside finder du de nye blanketter til anmodning om indgriben og til forlængelse af en eksisterende anmodning, som du skal anvende efter 15. september 2020:

Blanketterne sendes til:

Toldstyrelsen
Told 26, IPR
Carlsensvej 8
4600 Køge

Hvordan får din virksomhed et EORI-nummer?

Når du registrerer din virksomhed som enten importør eller eksportør, får den automatisk tildelt et EORI-nummer, som er din virksomheds CVR-nummer med DK foran. Hvis din virksomhed ikke har et CVR-nummer, men kun et SE-nummer, vil dit SE-nummer blive brugt som EORI-nummer.

indberet.virk.dk kan du registrere din virksomhed som importør eller eksportør, og du kan ligeledes foretage ændringer af forhold i en eksisterende virksomhed.

Registrering for andre toldaktiviteter

Hvis din virksomhed ikke skal registreres for import og/eller eksport, men har brug for at få tildelt et EORI-nummer, skal den registreres for “andre toldaktiviteter” hos Erhvervsstyrelsen. Registrering skal også ske via indberet.virk.dk. Det vil fx være aktuelt, hvis du som advokat skal leve op til de nye regler for anmodning om indgriben på vegne af en indehaver af intellektuelle ejendomsrettigheder.

Registreringen for andre toldaktiviteter skal ske ved hjælp af blanket 40.002 for danske virksomheder og blanket 40.110/40.112 for udenlandske virksomheder. Da der ikke findes en særskilt afkrydsningsrubrik for andre toldaktiviteter på blanketten, skal danske virksomheder notere en ansøgning om registrering for "Andre toldaktiviteter" i rubrik 13, mens udenlandske virksomheder skal anvende rubrik 14. 

Registrering af virksomheder fra ikke-EU-lande

Virksomheder i ikke-EU-lande skal registrere sig i det EU-land, hvor de første gang har toldaktiviteter. I Danmark skal virksomheden registreres hos Erhvervsstyrelsen via indberet.virk.dk.

Har du spørgsmål?

Kontakt Toldstyrelsen på telefon 72 22 12 02.