Gyldig fra

Matchfunktionen i Manifestsystemet bevares til 1. oktober 2021

Som følge af implementeringen af moms på småforsendelser og det nye reducerede datasæt, også kaldet H7-angivelse, har Toldstyrelsen varslet en række ændringer i Manifestsystemet fra 1. juli 2021.

Toldstyrelsen har undersøgt de tekniske muligheder for at bevare matchfunktionen i Manifestsystemet frem til 1. oktober 2021Konklusionen på undersøgelsen er, at matchfunktionen kan bevares frem til 1. oktober 2021.  

Virksomhederne skal dog være forberedte på, at funktionen kan lukke ned permanent uden varsel efter 1. juli 2021. Matchfunktionen lukkes, hvis Manifestsystemet eller Importsystemet viser tegn på overbelastning. Toldstyrelsen informerer virksomhederne via de etablerede kanaler, hvis funktionen lukkes akut. 

Der er en række forhold, som virksomhederne skal være opmærksomme på, da det vil minimere belastningen af systemerne: 

  • Det er vigtigt, at filer/angivelser indsendes nogenlunde jævnt i Manifestsystemet - og ikke i for store klumper. 
    • Vi anbefaler, at man undgår at sende én stor fil med mange angivelser, men i stedet sender fx 5 filer med 10 minutters interval.
  • Undgå så vidt muligt at angive mange manifestposter i samme ankomstdeklaration.
    • Vi anbefaler, at man undgår meget store ankomstdeklarationer (med mange manifestposter) - særligt uden konkret importreference. 

Matchfunktionen er ikke gældende for H7-angivelser  

Hvis der mangler reference til en eller flere toldangivelser i en manifestpost på en ankomstdeklaration, vil Manifestsystemet fortsat udføre en automatisk søgning efter matchende toldangivelser i det eksisterende importsystem.  Søgningen foretages udelukkende i det eksisterende importsystem og ikke i det nye importsystem, hvor H7-angivelserne ligger. Matchfunktionen vil derfor ikke automatisk kunne finde H7-angivelser. 

Du kan finde vejledninger til Manifestsystemet på skat.dk. 

Har du spørgsmål? 

Kontakt Toldstyrelsen på telefon 72 22 12 12.  
 

Du kan læse mere om de varslede ændringer i disse tidligere nyheder: