Gyldig fra

Mindre ændringer i Importsystemet og e-Export fra i aften

I forbindelse med et planlagt servicevindue sker der en række mindre ændringer i Importsystemet og e-Export. Særligt virksomheder med bevilling til toldoplag skal være opmærksomme på ændringerne i Importsystemet.

Flere gange i løbet af året benytter vi os af et servicevindue til at lave tilretninger i vores toldsystemer. Det sker igen i aften, og når servicevinduet er afsluttet ca. kl. 21.30, vil der være trådt en række mindre ændringer i kraft i Importsystemet og e-Export. Du kan læse mere om ændringerne herunder.    

Ændringerne i Importsystemet:

  • I Importangivelsens rubrik 15 skal du igen anvende landekoden ”DK” som afsendelsesland, når du frafører dine varer fra toldoplag. Landekoden ”EU”, som har været brugt siden midten af november 2021, kan ikke længere anvendes. 

Ændringerne i e-Export: 

  • Du kan nu anvende finske EORI-numre i e-Export. Det betyder, at du fremover skal indtaste nummeret korrekt (inkl. bindestreg) i det felt, der er forbeholdt eksportørens EORI-nummer.  
  • Landekoden for modtagerlandet vil fremover blive valideret ved filoverførsler. Derfor vil alle filer, hvor der ikke er angivet en gyldig landekode, blive afvist. 

Har du spørgsmål? 

Kontakt Toldstyrelsen på telefon 72 22 12 02.