Gyldig fra

Mulighed for alternativ dokumentation ved manglende udpassageattest

Eksportører kan fremlægge alternativ dokumentation for, at eksporterede varer har forladt EU's toldområde, hvis eksport- eller reeksportangivelsen ikke er blevet afsluttet med en udpassageattest. Dette kan ske på eksportørens eget initiativ.

Eksport- og reeksportangivelser bliver ikke i alle tilfælde afsluttet med en udpassageattest, når varerne forlader EU’s toldområde.
Ifølge EU’s bestemmelser er der mulighed for, at du som eksportør på eget initiativ over for toldmyndighederne kan fremlægge alternativ dokumentation for, at varerne har forladt EU’s toldområde.

Du kan fx anvende én af følgende former eller en kombination heraf:

  • Følgeseddel eller kopi af følgeseddel underskrevet eller bekræftet af modtageren uden for EU’s toldområde
  • Bevis for betaling af fakturabeløbet
  • Faktura
  • Dokument, der er underskrevet eller bekræftet af den eksportør (eller klarerer), der har ført varerne ud af EU’s toldområde, fx et fragtbrev
  • Dokument, der er behandlet af toldmyndigheden i et EU-land eller et tredjeland i overensstemmelse med den pågældende stats eller det pågældende lands regler og procedurer, fx en importangivelse fra tredjelandet eller et ankomstbevis
  • Eksportørens (eller klarererens) regnskaber over varer, der er leveret til skibe, luftfartøjer i udenrigsfart eller offshoreanlæg.

Det fremgår af artikel 335, stk. 4, i Europa-Kommissionens gennemførelsesforordning.

Sådan indsender du dokumentation

Du skal indsende dokumentationen til udførselstoldstedet, som er det toldekspeditionssted, der er angivet i eksport- eller reeksportangivelsens rubrik A.1. I oversigten herunder finder du den mailadresse, som du skal sende dokumentationen til.

Toldekspeditions-
stedskode 

Udførselstoldsted

Mailadresse

7900 Toldekspedition København nr.alslev@toldst.dk
7901 Toldekspedition Kvæsthusbroen frihavnen.ekspedition@toldst.dk
7902 Toldekspedition Frihavnen frihavnen.ekspedition@toldst.dk
7903 Toldekspedition Københavns Lufthavn toldekspedition.kystvejen@toldst.dk
7906 Toldekspedition Internationalt Postcenter toldekspedition.kystvejen@toldst.dk
7908 Toldekspedition Kvistgård kvistgaard.toldekspedition@toldst.dk
7909 Toldekspedition Bornholm toldbornholm@toldst.dk
6602 Toldekspedition Nr. Alslev nr.alslev@toldst.dk
5600 Toldekspedition Middelfart toldesbjerg@toldst.dk
5602 Toldekspedition Centerhavn toldesbjerg@toldst.dk
5604 Toldekspedition Padborg  toldekspedition.padborg@toldst.dk
5606 Toldekspedition Billund Lufthavn toldbillund@toldst.dk
5607 Toldekspedition Esbjerg toldesbjerg@toldst.dk
4700 Toldekspedition Århus toldekspedition.aarhus@toldst.dk
4701 Toldekspedition Århus Havn toldekspedition.aarhus@toldst.dk
3100 Toldekspedition Aalborg forudanmeldelse.aalborg@toldst.dk
3101 Toldekspedition Frederikshavn frederikshavn.havn@toldst.dk
3102 Toldekspedition Hirtshals hirtshals.havn@toldst.dk

Vær opmærksom på, at Toldstyrelsen kan anmode eksportører og speditører om at fremlægge dokumentation for, at varerne er udført af EU.

Du kan læse mere om eksport af varer i Den juridiske vejledning.

Har du spørgsmål?

Kontakt Toldstyrelsen på telefon 72 22 12 12.