Gyldig fra

Muligheden for at importere værnemidler og medicinske varer told- og momsfrit forlænges

Perioden med mulighed for told- og momsfri import af varer, der bruges til at bekæmpe COVID-19, er forlænget til og med 31. december 2021.

EU-Kommissionen indførte i foråret 2020 mulighed for, at offentlige myndigheder, nødhjælpsorganisationer og velgørende organisationer told- og momsfrit kan importere varer til bekæmpelse af COVID-19.

Ordningen er nu blevet forlænget til og med 31. december 2021. Det betyder, at EU-medlemslandene fortsat må fritage visse importører af værnemidler og medicinske varer fra told og moms efter reglerne for katastroferamte lande. Det fremgår af EU-Kommissionens afgørelse.

Læs mere om betingelserne for ordningen i denne tidligere nyhed: Offentlige myndigheder, nødhjælpsorganisationer og velgørende organisationer kan told- og momsfrit importere varer til bekæmpelse af COVID-19.

Har du spørgsmål?

Kontakt Toldstyrelsen på telefon 72 22 12 02.