Gyldig fra

Ny forordning medfører ændringer for eksportører af covid-19-vacciner og andre aktive substanser

Hvis du eksporterer covid-19-vacciner eller aktive substanser til covid-19-vacciner, skal du være opmærksom på, at der nu er krav om fremlæggelse af eksporttilladelse på flere varekoder. Dette medfører samtidig ændringer i eEksport.

EU-Kommissionen indførte ved forordning 2021/111 krav om udførselstilladelse ved eksport af covid-19-vacciner (KN-kode 3002 20 10) samt aktive substanser, som skal anvendes i covid-19-vacciner. Kravet gælder dog ikke til alle bestemmelseslande.

Kommissionen har nu ved forordning 2021/442 forlænget ordningen til 30. juni 2021, og der er i den forbindelse sket enkelte ændringer af reglerne.

Flere aktive substanser er tilføjet i den nye forordning

I den nye forordning er der tilføjet krav om udførselstilladelse for en række aktive substanser, som kan anvendes i en covid-19-vaccine. Der er tale om følgende KN-koder:

  • 2933 99 80
  • 2934 99 90
  • 3002 90 90
  • 3504 00 90

Vær opmærksom på, at hvis du eksporterer covid-19-vacciner eller aktive substanser under de nævnte KN-koder, skal du i henhold til den nye forordning angive tillægskoder alt efter producent. Du kan se tillægskoder for de forskellige producenter herunder.

Indgivelse af eksportangivelser i eEksport

I eksportsystemet angiver du i din angivelse udførelsestilladelsen med tilhørende certifikatkode C089 i rubrik 44.5. Ved undtagelse for fremlæggelse af udførelsestilladelse angiver du certifikatkode Y981 i rubrik 44.5.

Er der krav om angivelse af eksporttilladelse, skal du derudover angive vaccineproducentens navn i rubrik 44.6 sammen med den tilhørende tillægskode.

Producent Tillægskode for covid-19-vacciner Tillægskode for virksomme stoffer
AstraZeneca AB 4500 4520
Pfizer/BioNTech 4501 4521
Moderna Switzerland/Moderna, Inc. 4502 4522
Janssen Pharmaceutica NV 4502 4523
CureVac AG 4504 4524
Sanofi Pasteur/GlaxoSmithKline Biologicals S.A 4502 4525
Novavax 4506 4526
Andre 4999 4527
Producent Taric - tillægskode for andre stoffer
Alle producenter 4599

Tillægskoden kræver angivelse af stykantal under supplerende enheder i rubrik 41. For at indsætte supplerende enheder i rubrik 31.4 skal du angive kolliart med emballagekoden ”NE” – upakket, hvorefter du kan angive stykantal under supplerende enheder.

I TARIC (se eksempel via linket) kan du se, hvilke lande der er undtaget fra brugen af tillægskoder.

Vær opmærksom, hvis bestemmelseslandet er undtaget fra krav om udførselstilladelse.

Hvis din virksomhed eksporterer vacciner og aktive substanser under de nævnte KN-koder, vil du opleve, at dine angivelser går i fejl, hvis bestemmelseslandet ikke er omfattet af kravet om udførselstilladelse.

Indtil nu har der været implementeret en løsning, som har håndteret dette. Men da den nye ordning ikke gælder alle bestemmelseslande, vil angivelser, hvor bestemmelseslandet er et af de lande, som er undtaget fra restriktionen, stoppe i eEksport i status ”09 – fejl”. Fejlen vises som fejlkode 6429 med følgende tekst: “Den valgte tillægskode er ikke valid i forbindelse med den valgte varekode”.

eEksport vil håndtere disse angivelser automatisk, men du skal forvente en forsinkelse på frigivelsen af angivelsen. Der kan således gå op til 2 timer, før MRN bliver frigivet. Vi anbefaler derfor, at du indsender dine angivelser under de nævnte KN-koder i god tid. Du skal ligeledes forvente længere ventetid på ekspeditionsstederne.

Har du spørgsmål?

Kontakt Toldstyrelsen på telefon 72 22 12 02.