Gyldig fra

Ny handelsaftale mellem EU og OLT-landene

EU har indgået en ny handelsaftale med OLT-landene. Aftalen er trådt i kraft 8. oktober 2021, men skal anvendes med tilbagevirkende kraft pr. 1. januar 2021.

Fra 1. januar 2021 skal virksomheder ved handel mellem EU og de såkaldte OLT-lande (oversøiske lande og territorier), herunder Grønland, anvende den nye handelsaftale, som erstatter tidligere handelsaftaler med OLT-landene.

Formålet med handelsaftalen er at fremme OLT-landenes økonomiske og sociale udvikling og at etablere nære økonomiske forbindelser mellem OLT-landene og EU. OLT-landene er ikke en del af EU, men hører forfatningsmæssigt ind under tre af EU’s medlemsstater, nemlig Danmark, Frankrig og Nederlandene.

I den nye handelsaftale kan du læse mere om oprindelsesreglerne fra side 50. Oprindelsesbeviset (udtalelse om oprindelse) finder du i bilag IV på side 124.

Særligt om REX-systemet

Bestemmelser om EUR.1-certifikater er blevet fjernet i den nye handelsaftale, da OLT-landene og EU tidligere er overgået til REX-systemet. Det kan du læse om i en tidligere nyhed.

Hvis din virksomhed i forvejen er REX-registreret i forbindelse med andre handelsaftaler, skal du ikke søge om registrering igen. Du kan læse mere om REX-systemet på skat.dk.

Certifikatkoder

Du kan finde de certifikatkoder, som du skal anvende i importangivelsens rubrik 44.4, på skat.dk.

Har du spørgsmål?

Kontakt Toldstyrelsen på telefon 72 22 12 02.