Gyldig fra

Nye forbud mod eksport af en række produkter og teknologier til Rusland

EU har fra 26. februar 2022 indført nye forbud mod eksport af produkter med dobbelt anvendelse og produkter, som kan bidrage til Ruslands militære og teknologiske udvikling. EU forbyder også eksport af produkter og teknologier til olieraffinering og luftfarts- og rumindustrien.

EU har vedtaget flere restriktioner for eksport til Rusland. Det fremgår af EU-Rådets forordning, der trådte i kraft 26. februar 2022, og som ændrer en forordning fra 2014 om foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine.

Restriktionerne omfatter bl.a. forbud mod at sælge, levere, overføre eller eksportere følgende produkter og teknologier til Rusland eller til brug i Rusland:

  • Produkter og teknologi med dobbelt anvendelse (såkaldte dual-use-produkter). Det tidligere forbud udvides til ikke kun at gælde eksport til militært brug.
  • Produkter og teknologi, som kan bidrage til Ruslands militære og teknologiske forbedringer eller til at udvikle forsvars- og sikkerhedssektoren (se en liste over produkterne i bilag VII i ændringsforordningens bilag VI på side 58)
  • Produkter og teknologi, som kan bruges til olieraffinering (se en liste over produkterne i bilag X i ændringsforordningens bilag IX på side 133)
  • Produkter og teknologi, som kan bruges i luftfarts- og rumindustrien (se en liste over produkterne i bilag XI i ændringsforordningens bilag X på side 135).

Restriktionerne fremgår af TARIC. Oplysninger om certifikatkoder m.m. offentliggør vi hurtigst muligt i et opfølgende nyhedsbrev.

Undtagelser for produkter med dobbelt anvendelse og produkter, som kan bidrage til Ruslands militære og teknologiske udvikling

I visse tilfælde gælder forbuddene for produkter med dobbelt anvendelse og produkter, som kan bidrage til Ruslands militære og teknologiske udvikling ikke, fx hvis der er tale om nødhjælp. Undtagelsen forudsætter i de fleste tilfælde bl.a., at eksportøren i toldangivelsen erklærer, at produkterne eksporteres i henhold til den relevante undtagelse.

Derudover kan Erhvervsstyrelsen i visse tilfælde tillade eksport.

Læs mere om forbuddet og undtagelserne for disse produkter i forordningens artikel 2, 2a og 2c.

Undtagelser for produkter til olieraffinering og til luftfarts- og rumindustrien

I en periode gælder forbuddene for produkter til olieraffinering og til luftfarts- og rumindustrien ikke for kontrakter, der er indgået inden 26. februar 2022.

For produkter og teknologi, der er egnet til olieraffinering, er der desuden mulighed for undtagelse, hvis eksporten er nødvendig for akut at forebygge eller afbøde en alvorlig sundhedsmæssig, sikkerhedsmæssig eller miljømæssig hændelse.

Læs mere om forbuddet og undtagelserne for disse produkter i forordningens artikel 3b og 3c.

Har du spørgsmål?

Kontakt Toldstyrelsen på telefon 72 22 12 02.