Gyldig fra

Nye regler for forsendelse af varer til og fra Storbritannien og Nordirland efter 1. januar

Fra 1. januar 2021 kan du sende dine varer til og fra Storbritannien på en fælles forsendelsesprocedure. Kontakt Toldstyrelsen hurtigst muligt for at få rettet kautionserklæringer og kautionsattester inden 1. januar, så de også dækker Storbritannien som nyt konventionsland.

Fra 1. januar 2021 kan du sende dine varer til og fra Storbritannien på en fælles forsendelsesprocedure (og ikke længere på en EU-forsendelsesprocedure). Samtidig vil EU-forsendelsesregler gælde i Nordirland. Du kan læse mere om det i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/2038 af 10. december 2020.

Vær opmærksom på, at der er sagsbehandlingstid forbundet med at få rettet dine kautionserklæringer og kautionsattester. Derfor er det vigtigt, at du kontakter os hurtigst muligt. Vi bestræber os på at håndtere alle henvendelser inden 1. januar, men vi kan ikke garantere det.

Sådan sender du varer til og fra Storbritannien efter 1. januar

Fra 1. januar 2021 bliver Storbritannien en kontraherende part af konventionen om fællesforsendelse. Det betyder, at du kan sende dine varer til og fra Storbritannien på en fælles forsendelsesprocedure, ligesom du gør i dag med fx Norge, Tyrkiet og andre konventionslande.

Husk i den forbindelse at kontakte Toldstyrelsen hurtigst muligt for at få dine kautionserklæringer og kautionsattester rettet inden 1. januar 2021, så de også dækker Storbritannien som nyt konventionsland.

Sådan sender du ikke-EU-varer til og fra Nordirland efter 1. januar

For at undgå en hård grænse i Irland blev der aftalt en særlig protokol om Irland/Nordirland. Ifølge protokollen fortsætter EU’s regler på toldområdet med at gælde i Nordirland efter 1. januar 2021. Det betyder, at du kan sende ikke-EU-varer til og fra Nordirland på en EU-forsendelse.

Med hensyn til kautionserklæringer skal en kautionist, der er etableret i EU’s toldområde, angive en adresse (eller udpege en agent) i Nordirland, hvis kautionserklæringen skal anvendes der. Hvis en kautionserklæring er gyldig i både EU-lande og Storbritannien, kan en enkelt adresse (eller en udpeget agent) i Storbritannien også dække Nordirland.

Sådan sender du varer igennem Storbritannien

For at sende dine varer fra Danmark til Nordirland igennem Storbritannien skal du sørge for, at dine kautionserklæringer og kautionsattester rettes inden 1. januar 2021, så de også dækker Storbritannien som nyt konventionsland.

Nye koder i NCTS

For at sende varer til, fra eller igennem Storbritannien og Nordirland skal du anvende følgende landekoder:

  • Koden GB for Storbritannien (uden Nordirland)
  • Koden XI for Nordirland

Du kan læse mere om anvendelsen af koderne i EU’s vejledningsdokument.

Forsendelser over ruter i Storbritannien, der bruger Goods Vehicle Movement Service

For at transportere varer over ruter i Storbritannien, der bruger GVMS (Goods Vehicle Movement Service), skal du oprette en konto hos HMRC (Her Majesty's Revenue and Customs). Du kan læse mere om det på GVMS’s hjemmeside.

Virksomheder vil ikke være i stand til at komme ombord på færger til og fra disse steder fra 1. januar 2021, medmindre al dokumentation er udfyldt på forhånd og korrekt præsenteret.

Har du spørgsmål?

Kontakt Toldstyrelsen på telefon 72 22 12 02.