Gyldig fra

Nyt importsystem sættes i drift 1. juli

1. juli 2021 idriftsættes første del af det nye importsystem, som understøtter e-handel. Her indføres blandt andet en ny toldangivelse med et reduceret datasæt, det såkaldte H7.

Toldangivelse med reduceret datasæt kan anvendes til privat og erhvervsmæssig import af varer fra lande uden for EU, som har en værdi under 1.150 kr. Angivelsen kan dog ikke anvendes for visse punktafgiftspligtige varer eller varer omfattet af forbud og restriktioner mv.

Toldangivelse med reduceret datasæt kan også bruges til gaver fra privatperson til privatperson.

Det nye importsystem kan tilgås på to måder: via en system-til-system-løsning og via en onlineløsning. Begge løsninger sættes i drift 1. juli 2021.

Det eksisterende importsystem kører uændret videre indtil slutningen af 2022, hvor det nye importsystem tages fuldt i brug. Det reducerede datasæt, H7, kan kun anvendes i det nye importsystem. 

Du kan finde mere information om det nye importsystem på skat.dk.

I ugerne efter 1. juli er der planlagt en række servicevinduer og efterfølgende opdateringer af det nye importsystem. Du kan finde driftsstatus på toldsystemerne på skat.dk.

Ændringer i Manifest 

Der sker en række ændringer i Manifestsystemet, som skyldes, at Manifest skal understøtte brugen af angivelsen med det reducerede datasæt i det nye importsystem. 

 Ændringerne påvirker to målgrupper: 

  • Alle, der laver ankomstdeklarationer og -meddelelser, da matchfunktionen udfases.
  • Alle, der angiver en reference til en angivelse med et reduceret datasæt på en ankomstdeklaration. 

Læs om ændringerne i Manifest, som træder i kraft 1. juli. 

Har du spørgsmål?

Kontakt Toldstyrelsen Servicedesk på 70 15 73 01 med spørgsmål om toldsystemer. 

Kontakt Toldstyrelsens Vejledning på 72 22 12 02 med generelle spørgsmål om told.