Gyldig fra

Offentlige myndigheder, nødhjælpsorganisationer og velgørende organisationer kan told- og momsfrit importere varer til bekæmpelse af COVID-19

Der er nu mulighed for told- og momsfri import af varer, der bruges til at bekæmpe COVID-19.

EU-Kommissionen har besluttet, at EU-medlemslandene må fritage visse importører af værnemidler og medicinske varer fra told og moms efter reglerne for katastroferamte lande. Det fremgår af EU-Kommissionens afgørelse.

Det betyder, at offentlige myndigheder, nødhjælpsorganisationer og godkendte organisationer af velgørende eller filantropisk art i perioden fra 30. januar 2020 til 31. juli 2020 told- og momsfrit kan importere værnemidler og medicinske varer. Det fremgår af Forordning 1186/2009 om fritagelse for import- og eksportafgifter , artikel 74-80.

Fritagelsen kræver, at mindst et af de følgende punkter er opfyldt i forbindelse med importen:

  • Varerne uddeles gratis til personer, der er smittet eller risikerer at blive smittet med COVID-19. Det gælder både privatpersoner og medicinsk personale i deres professionelle virke.
  • Varerne stilles til rådighed for personer, der er smittet eller risikerer at blive smittet i forbindelse med bekæmpelsen af COVID-19-pandemien. Det er en forudsætning, at de offentlige myndigheder, nødhjælpsorganisationer eller velgørende organisationer, der importerer varerne, bevarer ejendomsretten over varerne.

Betingelser for fritagelse fra told og moms

Fritagelse fra told og moms kan kun ske, hvis følgende betingelser er overholdt:

  • Toldstyrelsen skal kunne kontrollere de pågældende transaktioner i importørens regnskab, og importøren skal kunne give de nødvendige garantier for, at importøren er omfattet af de modtagergrupper, der er godkendt til at importere varerne told- og momsfrit.
  • Som nævnt ovenfor er det udelukkende offentlige myndigheder, nødhjælpsorganisationer samt velgørende eller filantropiske organisationer, der kan opnå fritagelse fra told og moms. Ordningen gælder altså ikke for privatpersoner eller private virksomheder, der falder uden for disse kategorier. Private virksomheder kan dog importere på vegne af myndigheder og organisationer, hvis der foreligger et repræsentationsforhold efter toldreglerne.
  • Varerne må ikke importeres med henblik på videresalg. Se artikel 78 og 79 i forordningen.

Hvis ordningen bliver misbrugt, vil der blive opkrævet told og moms, og Toldstyrelsen kan også udstede bøde.

Mulighed for godtgørelse

Det er muligt at søge om godtgørelse for told og moms for varer af denne type, som er importeret fra og med 30. januar 2020.

Sådan udfylder du importangivelsen

Herunder finder du en oversigt over, hvordan du skal udfylde relevante rubrikker i toldangivelsen ved ønske om at blive fritaget for told og moms ved import af værnemidler og medicinske varer. Ved udfyldelse af importangivelsen skal du anvende de procedurekoder, der fremgår af oversigten.

Vejledning til udfyldning af rubrikker

Rubrik 31 Varebeskrivelse: Her angives de varer, som importeres Eksempel: beskyttelsesmasker, handsker, desinficerende sprit, medicintype osv. 
Rubrik 33 Varekode: Her angives varekoderne for de importerede varer
Rubrik 37 Procedurekode:
Direkte import: 4000C26
Fra toldoplag: 4071C26
Fritagelse fra importafgift i henhold til forordning 1186/2009, art. 74: varer, der importeres som hjælp til katastrofeofre
Rubrik 44.6 Bemærkninger Her skal angives: anmodning om anvendelse af forordning 1186/2009 i henhold til artikel 74. Derudover angives telefonnummer og mailadresse til relevant kontaktperson hos importøren

Vejledende liste over medicinske varer

Du finder her en vejledende liste over medicinske varer i forbindelse med COVID-19 med overordnede varebeskrivelser

Har du spørgsmål?

Kontakt Toldstyrelsen på telefon 72 22 12 02.