Gyldig fra

Opdateret EU-guidance om frihandelsaftalen med Vietnam

EU-Kommissionen har offentliggjort en opdateret guidance om frihandelsaftalen mellem EU og Vietnam.

Frihandelsaftalen mellem EU og Vietnam trådte i kraft 1. august 2020. EU-Kommissionen har nu offentliggjort en opdateret guidance, som du med fordel kan orientere dig i, hvis din virksomhed handler med Vietnam.

Mulighed for efterfølgende udstedelse af oprindelsesbevis

Den opdaterede guidance præciserer fx, at den vietnamesiske eksportør kan søge om efterfølgende udstedelse af EUR.1-certifikat. Dette er også muligt, selvom der på udførselstidspunktet er blevet udstedt et FORM A-certifikat i henhold til GSP-aftalen, og varerne er indført i EU på denne baggrund. Det fremgår af den opdaterede guidances punkt 2.4.

Indtil 31. december 2022 gælder GSP-aftalen for Vietnam parallelt med EU-Vietnam-frihandelsaftalen, og den enkelte virksomhed kan derfor vælge at operere efter den aftale, som giver virksomheden den største fordel.

Har du spørgsmål?

Kontakt Toldstyrelsen på telefon 72 22 12 02.