Gyldig fra

Opdatering af TARIC medfører ændringer for brugerne

10. marts 2021 bliver TARIC opgraderet. Det medfører en række ændringer i forhold til nuværende version. Her kan du læse mere om ændringerne.

Hvis du besøger TARIC efter 10. marts 2021, vil du som bruger opleve, at noget er anderledes. Ud over et andet visuelt udtryk vil nogle af de funktioner, du kender, have ændret sig, ligesom der vil være tilføjet en række nye muligheder. Herunder kan du læse om de vigtigste ændringer, der træder i kraft 10. marts 2021:

  • Undermenupunktet ”Søg toldordninger” under hovedmenupunktet ”Toldordninger” udgår.
  • Der vil blive tilføjet et nyt punkt til hovedmenuen i øverste højre hjørne med titlen ”Eksport”, hvilket giver bedre muligheder for at eksportere visse data til Excel.
  • Under hovedmenupunktet ”Mere info” bliver der tilføjet et nyt undermenupunkt med titlen ”Kodeliste”. Kodelisten er opdelt efter kodetype, fx certifikater og fodnoter. Du kan eksportere listerne til Excel.
  • De lister, som du søger frem i undermenupunktet ”Korrelationstabel”, kan eksporteres til Excel.
  • I undermenupunktet ”Søg toldkontingenter” bliver det muligt at fremsøge status på kontingenter, fx en liste over lukkede kontingenter.
  • I undermenupunktet ”Forespørgsel valutakurser” forsvinder knappen ”Hent”. I stedet skal du anvende knappen ”Eksport” for at eksportere data til Excel.
  • Den nye version er forberedt til systemer, som anvender EUTK-format, og derfor vil du i undermenupunktet ”Toldordninger for varekode” få vist præferencekoden for hhv. EUTK og før-EUTK, når du klikker på de forskellige toldordningskoder. Desuden skal du i undermenupunktet ”Beregn” vælge mellem EUTK og før-EUTK, inden du starter beregningen.

Læs mere om TARIC på skat.dk.

Har du spørgsmål?

Kontakt Toldstyrelsen på telefon 72 22 12 02.