Gyldig fra

Opfølgning i forbindelse med EUR.1-varecertifikat

Toldstyrelsen præciserede i juni kravene til eksportørers dokumentation i forbindelse med EUR.1-certifikatet. På baggrund af sommerens erfaringer opsummerer vi her de vigtigste opmærksomhedspunkter for dig som eksportør.

Hvornår og hvordan udsteder vi EUR.1-certifikatet?

Toldstyrelsen kan udstede EUR.1-certifikatet, når eksporten er sikret. Kun i særlige tilfælde kan vi udstede certifikatet, efter at eksporten er sket.

At eksporten er sikret, kan i de fleste tilfælde dokumenteres med MRN (Movement Reference Number). Det er Toldstyrelsen, der skal påføre MRN på EUR.1-certifikatet. Hvis du i særlige tilfælde ikke har et MRN, skal eksporten dokumenteres på anden vis. I den situation skal du sende relevant dokumentation til toldst@toldst.dk.

Husk i alle tilfælde, at din virksomhed er forpligtet til at fremlægge den nødvendige dokumentation.

EUR.1-certifikat eller fakturaerklæring

Hvis du har en fakturaerklæring, er EUR.1-certifikatet ikke nødvendigt som bevis for oprindelsen. Hvis det gælder eksport af varer med oprindelsesstatus til en værdi under 6.000 euro, kan din virksomhed selv udstede og underskrive fakturaerklæringen. Hvis eksporten derimod omfatter varer med oprindelsesstatus til en værdi af mere end 6.000 euro, skal din virksomhed have bevilling til at udstede fakturaerklæringen.

Varerne skal i alle tilfælde opfylde de oprindelsesregler, der er beskrevet i den relevante frihandelsaftale.

Det er Toldstyrelsen, der kan give din virksomhed bevilling til selv at udstede fakturaerklæringer. Du finder vejledning og ansøgningsblanket på skat.dk.

Har du spørgsmål?

Læs mere om udstedelse af EUR.1-certifikater i et tidligere nyhedsbrev og på skat.dk/told.

Du kan finde frihandelsaftalerne på Europa-Kommissionens hjemmeside.

Hvis du har brug for mere information om udstedelse af EUR.1-certifikater, frihandelsaftaler eller andre toldfaglige spørgsmål, kan du ringe til Toldstyrelsens Vejledning på 72 22 12 12.