Gyldig fra

Perioden for visse GSP-landes overgang til REX-systemet kan forlænges

På grund af COVID-19-krisen kan perioden for visse GSP-landes overgang til REX-systemet forlænges. Det betyder, at eksportører fra visse GSP-lande indtil 31. december 2020 fortsat kan få udstedt FORM A-certifikater som oprindelsesbevis.

Efter 30. juni 2020 vil det i udgangspunktet ikke længere være muligt at udstede FORM A-certifikater som oprindelsesbevis fra et såkaldt GSP-land for at opnå præferencetoldbehandling i EU.

På grund af COVID-19-krisen kan nogle GSP-lande dog få forlænget overgangsperioden indtil 31. december 2020. Det fremgår af EU-Kommissionens gennemførelsesforordning.

Hvis perioden forlænges for et GSP-land, vil det fremgå af EU-Kommissionens REX-hjemmeside, som løbende opdateres. På siden findes tabellen ”Dates of application of the REX system for all GSP beneficiary countries”, hvor man kan se, hvilke GSP-lande der har fået forlænget fristen.

Er datoen i kolonnen længst til højre 30. juni 2020, som eksemplet her viser, vil fristen blive forlænget til 31. december 2020:

GSP beneficiary countries Effective application date of the REX system (*) End of the transition period (**)
Mongolia 24/12/2019 30/06/2020

Hvad betyder en forlængelse af overgangsperioden?

Hvis et GSP-lands overgangsperiode forlænges, kan der indtil 31. december 2020 fortsat udstedes FORM A-certifikater for forsendelser over 6.000 euro for eksportører i det pågældende GSP-land, som endnu ikke er registreret i REX-systemet. Ved forsendelser under 6.000 euro skal der fortsat udstedes udtalelse om oprindelse, uanset om eksportøren er REX-registreret eller ej.

Når en eksportør er registreret i REX-systemet, skal eksportøren udstede udtalelse om oprindelse, også for forsendelser med en værdi over 6.000 euro, og kan ikke få udstedt FORM A-certifikater. I GSP-lande, der får forlænget perioden, kan eksportører med forsendelser med en værdi over 6.000 euro, som endnu ikke er registreret i REX-systemet, få udstedt FORM A-certifikater frem til overgangsperiodens slutning 31. december 2020.

Har du spørgsmål?

Kontakt Toldstyrelsen på telefon 72 22 12 02.