Gyldig fra

Præcisering: Hvordan forstås ”300 euro pr. styk” ved eksport af luksusvarer til Rusland?

EU har forbudt eksport af en række luksusvarer til Rusland, hvis varens værdi er over 300 euro pr. styk. Her kan du læse mere om, hvordan man vurderer 300 euro-grænsen, og hvordan styk-begrebet skal forstås.

EU indførte 16. marts 2022 forbud mod at eksportere en række luksusvarer til Rusland, hvis varens værdi overstiger 300 euro pr. styk. Læs mere i en tidligere nyhed.

Her kan du læse mere om, hvordan man skal forstå formuleringen ”300 euro pr. styk”.

Hvordan vurderer man 300 euro-grænsen for luksusvarer?

Værdien på 300 euro pr. styk skal vurderes ud fra varens statistiske værdi, som er angivet i eksportangivelsen. Den statistiske værdi er defineret som den pris, der faktisk er betalt eller skal betales; vilkårlige eller fiktive værdier indgår ikke i beregningen. Om nødvendigt skal prisen justeres, så den statistiske værdi fuldt ud og kun omfatter de biomkostninger, fx transport- og forsikringsomkostninger, som er påløbet ved levering af varerne fra varernes afgangssted til EU-eksportlandets grænse. Det fremgår af Kommissionens gennemførelsesforordning nr. 2020/1197, bilag V, afdeling 10.

Hvad skal man forstå ved ”styk”?

”Styk” skal forstås som den ”supplerende enhed” i eksportangivelsens rubrik 41. Den supplerende enhed er defineret som mængden af den pågældende vare, udtrykt i den enhed, der er fastsat i EU-lovgivningen, og som er offentliggjort i TARIC (toldordningstype 109 eller 111).

Fx er den ”supplerende enhed” for tæpper (kapitel 57 i den kombinerede nomenklatur) ”kvadratmeter”, hvilket vil sige, at tæpper med en værdi pr. kvadratmeter, som overstiger 300 euro, er omfattet af forbuddet.

For varekoder, hvor der ikke er angivet en supplerende enhed i TARIC, kan informationen om ”antal kolli” i eksportangivelsens rubrik 31 bruges til at kontrollere, om varens værdi overskrider grænsen på de 300 euro.

Lovgivningen definerer ”antal kolli” som antallet af individuelle artikler, der er emballeret, så de ikke kan opdeles uden først at åbne emballagen, eller antallet af stykker, hvis de ikke er emballeret. Normalt vil ”styk” betyde emballage til detailsalg, fx en dåse med trøfler, hvis de sælges samlet, eller én trøffel, hvis den er beregnet til at blive solgt separat.

Har du spørgsmål?

Kontakt Toldstyrelsen på telefon 72 22 12 02.