Gyldig fra

Prisloft på russisk olie

EU har fra 5. december 2022 indført et prisloft på russisk olie.

EU har indført et prisloft på 60 amerikanske dollars pr. tønde for råolie og jordolier og olier fra bituminøse mineraler (KN-kode 2709 00), der har oprindelse i eller eksporteres fra Rusland. Prisloftet gælder fra 5. december 2022. Det fremgår af Rådets forordning nr. 2022/2367, som ændrer forordning nr. 833/2014, artikel 3n. 

Prisloftet gælder ikke for fartøjer, der transporterer råolie med oprindelse i Rusland, der blev købt og lastet på fartøjet inden 5. december 2022 og bliver losset i den endelige bestemmelseshavn inden 19. januar 2023.  

Transport af olie over prisloftet eller levering af teknisk bistand, mæglervirksomhed, finansieringsmidler eller finansiel bistand i forbindelse med transporten er desuden tilladt, når det er nødvendigt for akut at forebygge eller afbøde en hændelse, der sandsynligvis vil have en alvorlig og betydelig indvirkning på menneskers sundhed og sikkerhed eller på miljøet, eller som en reaktion på naturkatastrofer.  

Prisloftet kan revideres løbende 

Prisloftet vil, fra midten af januar 2023, blive revideret hver anden måned, for at sikre, at det imødegår udviklingen på markedet. Prisloftet vil blive fastsat til mindst 5 % under den gennemsnitlige markedspris for russisk olie og russiske olieprodukter beregnet på grundlag af data fra Det Internationale Energiagentur. 

Baggrunden for prisloftet 

EU indførte tidligere i år forbud mod søtransport af russisk råolie (fra 5. december 2022) og olieprodukter (fra 5. februar 2023) til ikke-EU-lande. Det fremgår af Rådets forordning nr. 2022/1904, der ændrer forordning nr. 833/2014. 

Der blev dog også indført en undtagelse fra forbuddet for råolie eller olieprodukter, der har oprindelse i eller eksporteres fra Rusland og er købt for eller under et fastsat prisloft.  

Prisloftet skal begrænse prisstigninger som følge af de ekstraordinære markedsvilkår og reducere Ruslands olieindtægter, efter at landet har indledt krigen mod Ukraine.  

Desuden skal prisloftet bidrage til at stabilisere de globale energipriser og samtidig afbøde de negative konsekvenser for energiforsyningen til ikke-EU-lande. 

Har du spørgsmål? 

Kontakt Toldstyrelsen på telefon 72 22 12 02.