Gyldig fra

Procedurekoder ændres i importsystemet 1. november 2020

1. november 2020 opdateres procedurekoderne for destruktion i importsystemet. Samtidig slettes procedurekoder for andre ordninger, der er udgået.

Følgende procedurekoder udgår i importsystemet 1. november 2020:

0791009, 0792009, 4000930, 4041930, 4051930, 4051F43, 4053930, 4054930, 4054F43, 4071930, 4071C07, 4091000, 4091930, 4091F11, 4092000, 4092930, 5100100, 5100200, 5141199, 5141299, 5141A02, 5141A03, 5191099, 5191299, 5191A01, 5191A02, 5191A03, 5191A08, 5192299, 5192A01, 5192A02, 5192A03, 5192A08, 5341D01, 5341D02, 5341D03, 5341D06, 5341D07, 5341D09, 5341D10, 5341D11, 5341D12, 5341D13, 5341D16, 5341D17, 5341D18, 5341D19, 5341D20, 5341D22, 5341D23, 5341D27, 7141199, 7141299, 7141F32, 7191099, 7191F34, 7192099, 7192F34, 9100099, 9100F11, 9151099, 9171099, 9192099, 9192F11.

Procedurekoderne for destruktion (tilintetgørelse), som er markeret med fed ovenfor, erstattes af nye koder.

Det sker, fordi destruktion ikke længere kan foregå, når varerne er i fri omsætning. Destruktion skal i stedet foregå under proceduren for aktiv forædling. Det fremgår af EUTK, artikel 5, stk. 1, nr. 37, litra c), og artikel 256, stk. 2.

Nye eller opdaterede procedurekoder for destruktion

Følgende procedurekoder for destruktion bliver 1. november 2020 implementeret i importsystemet:

 • 5131399: Destruktion af varer efter overgang til eksport/reeksport – ikke-fuldstændig destruktion
 • 5131930: Destruktion af varer efter overgang til eksport/reeksport – fuldstændig destruktion
 • 5140399: Destruktion af varer efter overgang til fri omsætning, herunder varer under end-use, samt ved toldgodtgørelses-/fritagelsessager – ikke-fuldstændig destruktion
 • 5140930: Destruktion af varer efter overgang til fri omsætning, herunder varer under end-use, samt ved toldgodtgørelses-/fritagelsessager – fuldstændig destruktion
 • 5151399: Destruktion af varer fra aktiv forædling – ikke-fuldstændig destruktion
 • 5151930: Destruktion af varer fra aktiv forædling – fuldstændig destruktion
 • 5153399: Destruktion af varer fra midlertidig import – ikke-fuldstændig destruktion
 • 5153930: Destruktion af varer fra midlertidig import – fuldstændig destruktion
 • 5154399 Destruktion af varer, der har været indført under ordningen aktiv forædling i en anden
  medlemsstat – ikke-fuldstændig destruktion
 • 5154930: Destruktion af varer, der har været indført under ordningen aktiv forædling i en anden
  medlemsstat – fuldstændig destruktion
 • 5171399: Destruktion af varer under toldoplag – ikke-fuldstændig destruktion
 • 5171930: Destruktion af varer under toldoplag – fuldstændig destruktion.

De nye eller opdaterede procedurekoder omfatter både fuldstændig og ikke-fuldstændig destruktion. Procedurekoderne kan anvendes, når destruktionen sker på virksomhedens eget initiativ.

Fuldstændig eller ikke-fuldstændig destruktion?

Fuldstændig destruktion vil sige, at varerne bliver destrueret fuldstændigt, og at der ikke efterlades affald, skrot eller dele/bestanddele til efterfølgende genindvinding.

I disse situationer skal der kun ske henførsel til proceduren aktiv forædling, da fraførsel i sagens natur ikke kan ske.

Ikke-fuldstændig destruktion vil sige, at varerne ikke bliver destrueret fuldstændigt,
dvs. at der efterlades eller opstår affald, skrot eller dele/bestanddele til efterfølgende genindvinding.

I disse situationer vil der først skulle foretages en henførsel af de varer, der ønskes destrueret, og derefter en fraførsel af affald, skrot eller dele/bestanddele, der er opstået i destruktionsprocessen.

Du kan læse mere om destruktion i Den juridiske vejledning på skat.dk.

Har du spørgsmål?

Kontakt Toldstyrelsen på telefon 72 22 12 02.